Dienstleistungen - 271543-2022

20/05/2022    S98

die Slowakei-Bratislava: Event-Organisation

2022/S 098-271543

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 00151866
Postanschrift: Pribinova 2
Ort: Bratislava - Staré Mesto
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 81272
Land: Slowakei
E-Mail: ovo@minv.sk
Telefon: +421 250944576
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.minv.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Komplexný manažment procesu evidencie, transportu a starostlivosti o utečencov

Referenznummer der Bekanntmachung: 1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79952000 Event-Organisation
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Poskytovanie služieb poskytovateľom objednávateľovi z dôvodu aktuálneho vývoja utečeneckej situácie na území Slovenskej republiky, ktorá je vyvolaná vojnovým konfliktom na Ukrajine a ním spôsobenej masovej migrácie, s cieľom poskytnúť migrujúcim obyvateľom Ukrajiny bezpečný vstup na územie Slovenskej republiky a vytvoriť priestor pre poskytovanie služieb pre utečencov vrátane núdzových ubytovacích kapacít a dopravy do vybraných ubytovacích kapacít, stravovania, zdravotnej a psychologickej starostlivosti.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 097 521.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK Slovensko
Hauptort der Ausführung:

Sobrance, Michalovce, Humenné, Vyšné Nemecké, Veľké Slemence, Ubľa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom dodávky bude:

a) zabezpečiť riadiaci, odborný, projektový, a dobrovoľnícky personál potrebný na registráciu utečencov, poskytovanie služby čakárne, psychologickej pomoci, služby starostlivosti o deti a koordináciu poskytovania zdravotnej pomoci, dočasného ubytovania, stravovania a následného transportu na najbližšiu dopravnú stanicu,

b) zabezpečiť administratívny personál v počte pätnásť (15) osôb na vykonávanie administratívnych činností na objednávateľom zriadenom operačnom stredisku Sobrance,

c) v spolupráci so zdravotníckym personálom v dohodnutom čase koordinovať poskytovanie náležitej a vyžiadanej zdravotnej a psychologickej starostlivosti všetkým registrovaným utečenom,

d) vytvoriť zázemie pre stravovanie poskytované prostredníctvom zriadenej poľnej kuchyne,

e) zabezpečiť základnú hygienickú infraštruktúru a sociálne zariadenia - toalety, sprchy, tečúca pitná voda, odpad,

f) poskytnúť prenájom stanov potrebných na vybudovanie celého zázemia pre poskytovanie služieb pre utečencov Michalovce, Humenné,

g) zabezpečovať základný informačný servis pre utečencov na hraničných prechodoch Vyšné Nemecké, Veľké Slemence, Ubľa a prepojenie na tranzit,

h) zabezpečiť likvidáciu odpadu, ktorý vznikol pri plnení zákazky v sulade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR v oblasti odpadového hospodárstva,

i)dodať potrebné prostriedky pre všetkých členov jednotlivých tímov (vrátane administratívnych pracovníkov) za účelom plnenia povinnosti.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Dringende Gründe im Zusammenhang mit für den öffentlichen Auftraggeber unvorhersehbaren Ereignissen, die den strengen Bedingungen der Richtlinie genügen
Erläuterung:

Neustále vysoký prílev množstva vojnových utečencov cez slovensko-ukrajinskú hranicu spôsobuje vyčerpanie dostupných kapacít verejnej správy pri zabezpečovaní plynulého prechodu hraníc a ďalšej organizácie presunu utečencov na územie Slovenskej republiky, z čoho vyplýva potreba bezodkladne posilniť tieto kapacity s cieľom poskytnúť utečencom bezpečný vstup na územie Slovenskej republiky a vytvoriť priestor pre poskytovanie komplexných služieb pre utečencov vrátane núdzových ubytovacích kapacít a dopravy do vybraných ubytovacích kapacít, stravovania, zdravotnej a psychologickej starostlivosti a v dôsledku týchto potrieb verejný obstarávateľ musel pristúpiť k obstarávaniu zodpovedajúcich služieb. Tieto služby je potrebné zabezpečiť bezodkladne, čo neumožňuje z časových dôvodov použiť súťažné postupy verejného obstarávania. Podrobnejšie odôvodnenie je uvedené v dokumentácii verejného obstarávania, ktorá sa zverejňuje v profile verejného obstarávateľa.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation
Der öffentliche Auftraggeber vergibt keine weiteren Aufträge auf der Grundlage der vorstehenden Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/03/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Dustream production s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 45575941
Postanschrift: Skuteckého 115/1
Ort: Banská Bystrica
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Postleitzahl: 97401
Land: Slowakei
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 097 521.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 097 521.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Opätovne odoslané oznámenie. Oznámenie pôvodne poslané 9.4.2022 a opakovane 26.4.2022, 28.4.2022, 6.5.2022 a 10.5.2022, bolo bezdôvodne nezverejnené.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022