Dienstleistungen - 271563-2022

20/05/2022    S98

Latvija-Rīga: Ceļojumu aģentūru un līdzīgi pakalpojumi

2022/S 098-271563

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Valsts reģistrācijas numurs: 90000069065
Pasta adrese: K.Valdemāra iela 3
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: LV-1395
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Sanita Voloha
E-pasts: sanita.voloha@mfa.gov.lv
Tālrunis: +371 67015947
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.mfa.gov.lv
Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/316
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Ministrija vai kāda cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot tās reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: Ārpolitika

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Komandējumu organizēšanas pakalpojums

Atsauces numurs: ĀM 2021/356
II.1.2)Galvenās CPV kods
63510000 Ceļojumu aģentūru un līdzīgi pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Komandējumu organizēšanas pakalpojums

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 4 000 000.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
63510000 Ceļojumu aģentūru un līdzīgi pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV006 Rīga
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Rīga (LATVIJA)

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Komandējumu organizēšanas pakalpojums

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: K1 1.situācijas risinājuma salīdzinošā kvalitāte / Svērums: 10
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: K2 2.situācijas risinājuma salīdzinošā kvalitāte / Svērums: 10
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: K3 3.situācijas risinājuma salīdzinošā kvalitāte / Svērums: 10
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: K4 1.situācijas risinājuma īstenošanas laiks / Svērums: 10
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: K5 2.situācijas risinājuma īstenošanas laiks / Svērums: 10
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: K6 3.situācijas risinājuma īstenošanas laiks / Svērums: 10
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: K7 Kopējā cenu summa (no 9.formas 8.punkta) / Svērums: 10
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: K8 1.uzdevuma īstenošanas izmaksas / Svērums: 10
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: K9 2.uzdevuma īstenošanas izmaksas / Svērums: 10
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: K10 3.uzdevuma īstenošanas izmaksas / Svērums: 10
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2022/S 030-076126
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: ĀM 2021/356
Nosaukums:

Komandējumu organizēšanas pakalpojums

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
16/05/2022
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 3
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 3
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVEROJA"
Valsts reģistrācijas numurs: 40003305784
Pasta adrese: Blaumaņa iela 34 - 6
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: LV-1011
Valsts: Latvija
E-pasts: averoja@averoja.lv
Tālrunis: +371 67339333
Interneta adrese: http://www.averoja.lv
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 4 000 000.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 4 000 000.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

Šajā paziņojumā pie pretendentu piedāvātajām līgumcenām ir norādīta līguma maksimālā līgumcena. Līguma ietvaros tiek apmaksāts faktiski sniegtais pakalpojums atbilstoši piedāvājumā un līgumā norādītajām starpniecības pakalpojumu cenām. Pasūtītājam līguma darbības laikā nav pienākums apgūt visu līgumcenu.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
17/05/2022