Dienstleistungen - 271574-2022

20/05/2022    S98

Slovenija-Ljubljana: Storitve čiščenja

2022/S 098-271574

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV
Nacionalna identifikacijska številka: 2516250000
Poštni naslov: Cesta v Gorice 15
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Tea Pelc
E-naslov: Tea.Pelc@gov.si
Telefon: +386 12008443
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izvajanje STORITEV ČIŠČENJA V OBJEKTIH Debeli rtič, Velenje, Gornja Radgona, Jelšane, Celje ter v STANOVANJIH v Kopru, Škofijah in Mariboru ter neznani lokaciji

Referenčna številka dokumenta: 430-29/2022
II.1.2)Glavna koda CPV
90910000 Storitve čiščenja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Izvajanje STORITEV ČIŠČENJA V OBJEKTIH Debeli rtič, Velenje, Gornja Radgona, Jelšane, Celje ter v STANOVANJIH v Kopru, Škofijah in Mariboru ter neznani lokaciji

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 168 779.75 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Izvajanje storitev čiščenja v objektih na lokaciji Velenje, Poslovni objekt Era, Prešernova cesta 10, Velenje

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90910000 Storitve čiščenja
90911000 Storitve čiščenja stanovanj, zgradb in oken
90900000 Storitve čiščenja in sanitarne storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prešernova cesta 10, Velenje

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je izvajanje storitev čiščenja v objektih na lokacijah Debeli rtič, Velenje, Gornja Radgona, Jelšane, Celje ter v stanovanjih v Kopru, Škofijah in Mariboru ter neznani lokaciji.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Izvajanje storitev čiščenja v objektih na lokaciji MMP Jelšane

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90900000 Storitve čiščenja in sanitarne storitve
90910000 Storitve čiščenja
90911000 Storitve čiščenja stanovanj, zgradb in oken
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

MMP Jelšane

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je izvajanje storitev čiščenja v objektih na lokacijah Debeli rtič, Velenje, Gornja Radgona, Jelšane, Celje ter v stanovanjih v Kopru, Škofijah in Mariboru ter neznani lokaciji.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Izvajanje storitev čiščenja v objektih na lokaciji Gornja Radgona, Izvajanje storitev čiščenja v objektih na lokaciji Gornja Radgona, Cesta na Stadion 2, Gornja Radgona

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90900000 Storitve čiščenja in sanitarne storitve
90910000 Storitve čiščenja
90911000 Storitve čiščenja stanovanj, zgradb in oken
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Cesta na Stadion 2, Gornja Radgona

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je izvajanje storitev čiščenja v objektih na lokacijah Debeli rtič, Velenje, Gornja Radgona, Jelšane, Celje ter v stanovanjih v Kopru, Škofijah in Mariboru ter neznani lokaciji.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Izvajanje storitev čiščenja v objektih na lokaciji Celja, Ipavčeva ulica 32, Celje

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90900000 Storitve čiščenja in sanitarne storitve
90910000 Storitve čiščenja
90911000 Storitve čiščenja stanovanj, zgradb in oken
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Ipavčeva ulica 32, Celje

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je izvajanje storitev čiščenja v objektih na lokacijah Debeli rtič, Velenje, Gornja Radgona, Jelšane, Celje ter v stanovanjih v Kopru, Škofijah in Mariboru ter neznani lokaciji.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Izvajanje storitev čiščenja v objektih na lokaciji Debeli rtič, Jadranska cesta 79 in Jadranska cesta 77, Ankaran

Št. sklopa: 5
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90900000 Storitve čiščenja in sanitarne storitve
90910000 Storitve čiščenja
90911000 Storitve čiščenja stanovanj, zgradb in oken
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Debeli rtič, Jadranska cesta 79 in Jadranska cesta 77, Ankaran

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je izvajanje storitev čiščenja v objektih na lokacijah Debeli rtič, Velenje, Gornja Radgona, Jelšane, Celje ter v stanovanjih v Kopru, Škofijah in Mariboru ter neznani lokaciji.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Izvajanje storitev čiščenja v stanovanjih na naslovu Dolinska cest 3b, 6000 Koper; Izolska Vrata 6, 6000 Koper; Markovec 9, 6000 Koper in Spodnje Škofije 202, 6281 Škofije

Št. sklopa: 6
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90900000 Storitve čiščenja in sanitarne storitve
90910000 Storitve čiščenja
90911000 Storitve čiščenja stanovanj, zgradb in oken
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Markovec 9, 6000 Koper in Spodnje Škofije 202, 6281 Škofije

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je izvajanje storitev čiščenja v objektih na lokacijah Debeli rtič, Velenje, Gornja Radgona, Jelšane, Celje ter v stanovanjih v Kopru, Škofijah in Mariboru ter neznani lokaciji.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Izvajanje storitev čiščenja v stanovanju na naslovu Koroška c.105b, 2000 Maribor

Št. sklopa: 7
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90900000 Storitve čiščenja in sanitarne storitve
90910000 Storitve čiščenja
90911000 Storitve čiščenja stanovanj, zgradb in oken
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Koroška c.105b, 2000 Maribor

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je izvajanje storitev čiščenja v objektih na lokacijah Debeli rtič, Velenje, Gornja Radgona, Jelšane, Celje ter v stanovanjih v Kopru, Škofijah in Mariboru ter neznani lokaciji.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Neznana lokacija

Št. sklopa: 8
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90900000 Storitve čiščenja in sanitarne storitve
90910000 Storitve čiščenja
90911000 Storitve čiščenja stanovanj, zgradb in oken
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Neznana lokacija

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je izvajanje storitev čiščenja v objektih na lokacijah Debeli rtič, Velenje, Gornja Radgona, Jelšane, Celje ter v stanovanjih v Kopru, Škofijah in Mariboru ter neznani lokaciji.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju
  • Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih javni naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančno določenimi pogoji iz Direktive
Razlaga:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila storitev čiščenja v skladu s č točko prvega odstavka 46. člena Zakona o javnem naročanju, zaradi skrajne nujnosti, zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti. Zaradi vojaškega napada Rusije na Ukrajino in poteka oboroženih spopadov, se Slovenija sooča z novo kategorijo ljudi, zaradi katerih je Vlada RS aktivirala Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (ZZZRO), ter sprejela novo Uredbo o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito (Uradni list RS, št. 42-825/2022 z dne 24.3.2022). Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov mora poskrbeti za osebe iz Ukrajine, ki so prišle v Slovenijo iz vojnega območja, zagotoviti jim mora namestitev ter storitev čiščenja le-teh, kot izhaja iz zgoraj navedenega zakona in uredbe. Urad je prejel nove namestitvene kapacitete, za katere nima sklenjenih pogodb za predmet javnega naročila, nekatere lokacije so se že začele uporabljati. Kdaj bodo prosilci za začasno zaščito naseljeni na lokacijo naročnik ne more vplivati, ker je to odvisno od gibanja migracij teh ljudi iz Ukrajine v Slovenijo. Naročnik mora imeti pripravljene pogodbe za zagotavljanje izvajanja storitev čiščenja v predmetnih objektih.

Naročnik časovno ne more upoštevati rokov za odprti postopek s skladu z ZJN-3.

Skladno z 6. odstavkom 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21) lahko naročnik odda javno naročilo brez upoštevanja ciljev iz predmetne uredbe.

IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2022/S 082-222208
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 430-29/2022
Št. sklopa: 1
Naslov:

Izvajanje storitev čiščenja v objektih na lokaciji Velenje, Poslovni objekt Era, Prešernova cesta 10, Velenje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
25/04/2022
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: EES SISTEMI, družba za čiščenje prostorov, vzdrževanje ter urejanje zunanjih površin d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5653100000
Poštni naslov: Ameriška ulica 8
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 56 992.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 24 989.75 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 430-29/2022
Št. sklopa: 2
Naslov:

Izvajanje storitev čiščenja v objektih na lokaciji MMP Jelšane

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
25/04/2022
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: EES SISTEMI, družba za čiščenje prostorov, vzdrževanje ter urejanje zunanjih površin d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5653100000
Poštni naslov: Ameriška ulica 8
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 56 992.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 24 989.75 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 430-29/2022
Št. sklopa: 3
Naslov:

Izvajanje storitev čiščenja v objektih na lokaciji Gornja Radgona, Izvajanje storitev čiščenja v objektih na lokaciji Gornja Radgona, Cesta na Stadion 2, Gornja Radgona

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
25/04/2022
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: EES SISTEMI, družba za čiščenje prostorov, vzdrževanje ter urejanje zunanjih površin d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5653100000
Poštni naslov: Ameriška ulica 8
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 28 522.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 12 506.75 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 430-29/2022
Št. sklopa: 4
Naslov:

Izvajanje storitev čiščenja v objektih na lokaciji Celja, Ipavčeva ulica 32, Celje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
25/04/2022
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Javno podjetje ZELENICE, družba za urejanje zelenih in drugih javnih površin, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 8557217000
Poštni naslov: Cinkarniška pot 19
Kraj: Celje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 113 932.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 49 075.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 430-29/2022
Št. sklopa: 5
Naslov:

Izvajanje storitev čiščenja v objektih na lokaciji Debeli rtič, Jadranska cesta 79 in Jadranska cesta 77, Ankaran

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
25/04/2022
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: EES SISTEMI, družba za čiščenje prostorov, vzdrževanje ter urejanje zunanjih površin d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5653100000
Poštni naslov: Ameriška ulica 8
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 71 227.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 31 231.25 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 430-29/2022
Št. sklopa: 6
Naslov:

Izvajanje storitev čiščenja v stanovanjih na naslovu Dolinska cest 3b, 6000 Koper; Izolska Vrata 6, 6000 Koper; Markovec 9, 6000 Koper in Spodnje Škofije 202, 6281 Škofije

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
25/04/2022
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: EES SISTEMI, družba za čiščenje prostorov, vzdrževanje ter urejanje zunanjih površin d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5653100000
Poštni naslov: Ameriška ulica 8
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1 768.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 779.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 430-29/2022
Št. sklopa: 7
Naslov:

Izvajanje storitev čiščenja v stanovanju na naslovu Koroška c.105b, 2000 Maribor

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
25/04/2022
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: EES SISTEMI, družba za čiščenje prostorov, vzdrževanje ter urejanje zunanjih površin d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5653100000
Poštni naslov: Ameriška ulica 8
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 442.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 194.75 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 430-29/2022
Št. sklopa: 8
Naslov:

Neznana lokacija

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
25/04/2022
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: EES SISTEMI, družba za čiščenje prostorov, vzdrževanje ter urejanje zunanjih površin d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5653100000
Poštni naslov: Ameriška ulica 8
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 56 992.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 25 013.50 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV
Poštni naslov: Cesta v Gorice 15
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
17/05/2022