Dienstleistungen - 271591-2022

20/05/2022    S98

Ungarn-Budapest: Architekturentwurf

2022/S 098-271591

Wettbewerbsbekanntmachung

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Nationale Identifikationsnummer: 15735722243
Postanschrift: Bakáts Tér 14. 36928
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1092
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Sirály Katalin
E-Mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Telefon: +36 17990140
Fax: +36 17990141
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.ferencvaros.hu/
Adresse des Beschafferprofils: https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/ecseriutmetropalyazat.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000678432022/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_91929864
Postanschrift: Csarnok tér 3-4. fszt. 2.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU Magyarország
Postleitzahl: 1093
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Jordán Péter
E-Mail: pjordan@fevix.hu
Telefon: +36 306370177
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.ferencvaros.hu
Adresse des Beschafferprofils: https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/ecseriutmetropalyazat.hu
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000678432022/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Offizielle Bezeichnung: FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_91929864
Postanschrift: Csarnok tér 3-4. fszt. 2.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1093
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Jordán Péter
Telefon: +36 306370177
E-Mail: pjordan@fevix.hu
NUTS-Code: HU Magyarország
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.ferencvaros.hu
Adresse des Beschafferprofils: https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/ecseriutmetropalyazat.hu
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ecseri úti m.megálló felszínrend. tájép. tervpály.

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000678432022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71220000 Architekturentwurf
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71222000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Freianlagen
71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Figyelemfelhívás:

Ajánlatkérő (AK) elsődlegesen és az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy az I.3) kommunikáció rovatban megadott adatok részben technikai jellegűek.

A tervpályázati eljárás (Tervpályázat vagy Tervpályázati Eljárás) lebonyolítója a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő Zrt. Az EKR útján történik a hirdetmény feladása, de az eljárás lebonyolítása során az e-Tervpálya rendszer által működtetett https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/ecseriutmetropalyazat.hu weboldalt kell használnia a pályázóknak mind a további információk beszerzésére, mind a pályázat benyújtására vonatkozóan.

A https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/ecseriutmetropalyazat.hu oldalon rögzített dokumentációban (Dokumentáció) megadott követelmények az irányadók.

A tárgyi rovat tartalma:

Beszerzés megnevezése: Ecseri úti metrómegálló és környezetének felszíni térrendezése nyílt tájépítészeti tervpályázat

Az eljárás fajtája: közösségi értékhatárt meghaladó értékű nyílt tervpályázat.

Feladatleírás:

Az Ecseri úti metrómegálló és szűkebb környezetének felszíni térrendezése. (lásd tervezési program 2-es pontját) A tervezési terület egyrészt maga a metró megállóhoz szorosan kapcsolódó tér, másrészt a SPAR áruház melletti parkoló, valamint a SPAR áruház előtti és mögötti út rekonstrukciója.

Az Ecseri úti metrómegálló területén és a mellette lévő környezetben a korábbiakban összesen 20 üzlethelyiség (pavilon) volt, melyek közül több már elbontásra került.

A felszíni térrendezés során a pavilonok száma jelentősen csökken, a tervezés során 6 db pavilon elhelyezését kell megoldani.

Tervezői feladat a leendő üzlethelyiségek (pavilonok) építészeti kialakítása, valamint a szakági tervek elkészítése, ezzel egyidejűleg a pavilonok helyének kijelölése, a téren való elhelyezése.

A Tervpályázat során a pavilonok koncepció terv szintű kidolgozása az elvárt követelmény, azok - a szabályozási terv szerinti - építési telken belül való elhelyezésével, figyelemmel a meglévő közművekre. Ez utóbbi kitétel azért is körültekintést igényel, mert a tervezési terület alatti metró födém és a térszínt közötti földtakarás 60-80 cm.

A teljes tervezési területen vizsgálandó, melyek a főbb gyalogos áramlási útvonalak, mind a közösségi közlekedési eszközváltás, mind a környező városrészekbe irányuló gyalogos forgalom tekintetében. A tér kialakítása, zöldfelületek, utcabútorok elhelyezése ezek figyelembevételével történjen.

A tér minden irányában biztosítani kell a teljes akadálymentes gyalogos kapcsolatokat, különös tekintettel a főbb gyalogos áramlási útvonalakra. A tervezési területen többféle burkolat használata lehetséges, cél az esztétikus, rendezett, egységes megjelenés. Tervezendő az egyes térrészek, utcák hangulatához, léptékéhez illeszkedő, ugyanakkor a beruházás egészével összhangban megválasztott burkolat.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és a Budapest Közút Zrt. illetékeseivel történt egyeztetés értelmében a SPAR áruház előtti útszakasz meg fog szűnni, így az a terület is aktívan bekapcsolható lesz a metrómegálló felszínéhez, a parkhoz, ezzel is lehetőséget adva a zöldfelület megnövelésének.

A tervezési területek nagyságai - tájékoztató adatok

- Ecseri úti metrómegállóhoz kapcsolódó tér: 5200 m2

- SPAR áruház melletti parkoló és zöldfelület: 1800 m2

- SPAR áruház előtti út: 135 m - 1500 m2

- SPAR áruház mögötti út: 150 m - 1800 m2

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Teilnahme ist einem bestimmten Berufsstand vorbehalten: ja
Beruf angeben:

266/2013 (VII.11.) kormány rendelet szerinti táj-és kertépítészeti jogosultság vagy ezzel egyenértékűnek minősülő külföldi jogosultság.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.2)Art des Wettbewerbs
Offen
IV.1.7)Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
IV.1.9)Kriterien für die Bewertung der Projekte:

A Bírálóbizottság a beérkező pályaműveket az alábbi szempontok szerint értékeli.

Környezeti kialakítás, tájépítészet

- Tájépítészeti összhatás, városképi megjelenés;

- Önálló identitás, egységes arculat;

- Kialakult városkép színvonalas gazdagítása;

- Zöldfelület értékvédő kezelése, megújítása;

- A zöldfelület-növelésre adott javaslatok;

- Egyszerű, áttekinthető megközelítés gyalogosan a közösségi közlekedés megállói felől, valamint kerékpárral;

- Innovatív, fenntartható anyaghasználat, alacsony környezetterheléssel és energiafelhasználással előállított építőanyagok alkalmazása.

Üzlethelyiségek (pavilonok) építészeti kialakítás

- Az üzlethelyiségek parkban való elhelyezése, városképi megjelenése;

- A pavilonok egymáshoz való viszonya, megközelítésük.

Közlekedési kapcsolatok

- Tervezési program követelményeinek való megfelelőség, buszmegállók áthelyezésének megfelelősége;

- Funkcionális kapcsolatok színvonalas megoldása;

- Gyalogos és kerékpáros megoldások, belső úthálózat kialakítása; Parkhasználók közötti konfliktusokra adott válaszok;

- Fenntarthatóság követelményeinek érvényesülése.

Gazdasági szempontok

- Innovatív, ötletgazdag megfogalmazás mellett, takarékos költségű megoldások és anyagok tervezése;

- Kedvező várható fenntartási költség.

Értékelési szempontrendszer részletezése

Környezeti kialakítás, tájépítészet

A Bírálóbizottság pozitívan értékeli a következőket:

- A javasolt koncepció előremutató, innovatív, kreatív környezetet képes megjeleníteni, igazodik a környezeti - metrómegálló - adottságokhoz, ugyanakkor tartalmaz olyan sajátságos tájépítészeti elemeket, melytől felismerhetővé, jellegzetessé válik (egyediség, identitás)

- A közpark közterületi kapcsolatait a környezet figyelembevételével, a gyalogos és kerékpáros közlekedés határozott előnyben részesítésével oldja meg;

- A terv figyelembe veszi a lakosság igényeit, biztosítja a konfliktusmentes parkhasználatot;

- A közpark tájépítészeti megoldásai, kialakítása, térburkolatai, utcabútorai, a közpark léptékének megfelelő, időtálló, színvonalas esztétikai megjelenéssel bírjanak;

- A tervlapok grafikai megjelenése könnyen érthető, látványos, műszaki szempontból követhető, a szükséges információmennyiséget tartalmazza.

Üzlethelyiségek (pavilonok) építészeti kialakítás

A Bírálóbizottság pozitívan értékeli a következőket:

- Innovatív, ötletgazdag megfogalmazás mellett, takarékos költségű megoldások és anyagok választása;

- A pavilonok közműbekötéseire való figyelem;

- Költséghatékony és egyszerű üzemeltetést biztosító kialakítás.

Közlekedési kapcsolatok

A Bírálóbizottság pozitívan értékeli a következőket:

- A tervezési programban és a pályázati kiírásban megadott igényeknek - buszforgalom, buszmegálló változás - a pályamű teljeskörűen megfelel a tájépítészeti megoldásaival;

- A terv bizonyítja a Kiíró számára, hogy a tervezett közpark megfelelő teret biztosít az aktív és passzív parkhasználatra egyaránt;

- Az alkalmazott anyagok, szerkezetek és berendezések megfelelnek a minőségi és tartóssági követelményeknek.

Gazdasági szempontok

A Bírálóbizottság pozitívan értékeli a következőket:

- Az innovatív, ötletgazdag tájépítészeti megfogalmazás mellett, a közparkot takarékos költségű szerkezeti megoldásokkal és anyagokkal tervezték;

- A pályamű hosszabb felújítási ciklusú anyagokat és berendezéseket alkalmaz.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/07/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:
Ungarisch
IV.3)Preise und Preisgericht
IV.3.1)Angaben zu Preisen
Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja
Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:

Pályázatok díjazása: Díjazásra rendelkezésre álló keret összesen (bruttó): 12 700 000,- Ft A díj legnagyobb összege (bruttó): 4 000 000,- Ft A megvétel legkisebb összege (bruttó): 500 000,- Ft

IV.3.2)Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:

Karakterkorlátozás miatt a VI.3 rovatban került feltüntetésre.

IV.3.3)Folgeaufträge
Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja
IV.3.4)Entscheidung des Preisgerichts
Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja
IV.3.5)Namen der ausgewählten Preisrichter:
Baranyi Krisztina (Ferencváros Önkormányzata - polgármester) (a Bírálóbizottság elnöke)
(Budapest főépítésze) (a Bírálóbizottság társelnöke)
Grabner Balázs (Magyar Építész Kamara delegáltja)
Nemes Zoltán (Magyar Építész Kamara delegáltja)
Árva Péter (Ferencvárosi Önkormányzata Városfejlesztési Bizottságának elnöke)
Hidasi Gyula (József Attila Városrész Önkormányzat elnöke)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Sirály Katalin (FAKSZ lajstromszáma: 00365).

A Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást követő tervezési szerződés teljesítésébe várhatóan továbbá (alkalmassági vagy szerződéskötési feltételként előírtan) legalább az alábbi szakági tervezők bevonásával és munkájuk koordinálásával kell számolni:

Szakterület/részszakterület megnevezése - Jogosultság jelölése

Táj- és kertépítészeti tervezési terület: K

Építészeti tervezési terület: É

Közlekedési építmények tervezési szakterület, közúti építmények tervezési részszakterület: KÉ-K

Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület, települési víziközmű tervezési részszakterület: VZ-TEL

Energiaellátási építmények tervezési szakterület, villamosenergetikai építmények tervezési részszakterület: EN-VI

Építmények gépészeti tervezési szakterület: G

Építményvillamossági tervezési szakterület: V

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a hatályos magyar jogszabályok (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet) alapján, a Tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyomán kötendő tervezési szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő rendelkezzen tervezői területre vonatkozó jogosultsággal. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként megkötött tervezési szerződés szerinti tervezési feladatot kizárólag olyan szaktervező végezheti, aki rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet által rögzített szakmagyakorláshoz szükséges jogosultságokkal. Kiíró felhívja a figyelmet az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 32. § (1) és (11) bekezdéseire, amelyek alapján a tervpályázati terv készítése is építészeti-műszaki dokumentációnak minősül, így az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11) Korm. rendelet értelmében a tervpályázati terv készítése is szakmagyakorlási jogosultsághoz kötött. Jelen Tervpályázat vonatkozásában ezen jogosultság a táj-és kertépítészeti tervezési területre (K) vonatkozó szakmagyakorlási jogosultság megléte. Ezen szakembert a Tervpályázat során elkülönítetten benyújtandó nyilatkozatban, jogosultságának bemutatásával meg kell nevezni. A szakembernek a táj-és kertépítész szakember tekintetében meg kell egyeznie a tervpályázati tervet készítő Pályázó által bevont szakemberrel vagy a tervezési szerződés teljesítésébe azzal egyenértékű szakember bevonása szükséges.

A Tervpályázat titkosságára vonatkozó rendelkezések:

A Tervpályázat titkos. A pályaművet tartalmazó küldeményen, nyomtatott dokumentációban, elektronikus dokumentumon semmilyen titkosságot sértő felirat, jel, név, cégnév, beazonosíthatóságot elősegítő elem nem lehet. A pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel, pályázati azonosító számmal ellátni, vagy egyéb, a titkosságot sértő módon megjelölni nem szabad. A pályamű semmilyen, a szerzők vagy azok munkahelyére vonatkozó utalást nem tartalmazhat.

Karakterkorlátozás miatt a IV.3.2 rovat tartalma:

A Bírálóbizottság a beérkezett pályaműveket a Dokumentáció 3.5. pontban meghatározott szempontok alapján értékeli. Csak a díjazott, illetve a megvételben részesített pályaművek kerülnek meghatározásra, a többi pályaművet a Bírálóbizottság nem rangsorolja, de a Zárójelentésben megnevezi.

A díjak bruttó összegek, melyek mind ÁFÁ-t mind az egyéb fizetendő adókat tartalmazzák és adóköteles bevételek.

A díjakkal és megvételi összegek minden esetben megfelelően kiállított számla vagy egyéb számviteli bizonylat ellenében kerül kifizetésre.

A Bírálóbizottság a teljes díjazásra szánt összeg kiosztására tesz javaslatot, kivéve, ha eredménytelennek minősíti a Tervpályázatot. Abban az esetben, ha a Tervpályázatra benyújtott pályaművek hasznosíthatóságát a Bírálóbizottság nem tartja megfelelőnek, a díjazásra és megvételre fordított összeg csökkentését javasolhatja.

Ajánlatkérő a Pályázóknak a pályaművek elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeiket nem téríti meg.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3) rovatból:

Az Ajánlatkérő a pályaművek benyújtásának határidejét a kérdésekre vonatkozó válaszadás alkalmával is meghosszabbíthatja.

A Tervpályázat eredményeként Kiíró a tervezési szerződés megkötésére irányuló, hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le a Tervpályázati Rendelet 28. §-ában foglaltakra tekintettel, amelyre Ajánlatkérő tervezetten a BB zárójelentésében szereplő ajánlás alapján hívja meg a kizáró ok alá nem eső és alkalmas (1 db) nyertes Pályázót (figyelembe véve a Tervpályázati Rendelet 25. § (5) bekezdését).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § szerint.

Kar.korl. miatt további információk e rovatban:

Pályázó vagy közös pályázó (Pályázó) - azaz a pályamű (valamennyi) szerzője - az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet lehet:

a) Akivel szemben a Tervpályázati Rendelet 17. § (3) és 18. § szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn és erről nyilatkozik,

b) aki a Tervpályázat titkosságát megőrzi,

c) aki a Tervpályázatban meghirdetett tervezési feladat tekintetében a Tervpályázati Eljárást követő tervezési szolgáltatás teljesítésére a Kiírásban és Dokumentációban meghatározott feltételek szerint vállalkozik továbbá ehhez megfelelő szakértelemmel és a tervezési feladat ellátáshoz szükséges, külön jogszabály szerinti - jelen Kiírásban és Dokumentációban meghatározott - jogosultsággal fog rendelkezni és erről nyilatkozik (Tervpályázati Rendelet 23. § (3) bek. b.) pont),

d) aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a Kiírás és Dokumentáció feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta (Tervpályázati Rendelet 17. § (2) bek).

e) aki felhatalmazza az AK-t, hogy a pályaművét és az abban szereplő megoldásokat a Dokumentációban foglaltak szerint részben vagy egészben felhasználhatja

A Tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt. Az alvállalkozók, eseti szakértők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó, a Magyar Építész Kamara által az Etikai-fegyelmi Szabályzatban valamint a vonatkozó, szakmagyakorlás tekintetében irányadó jogszabályokban meghatározott etikai normák és a Kbt. 36. §- ának betartásával) több pályamű elkészítésében is közreműködhetnek.

A Bírálóbizottság (BB) a Pályázót a Tervpályázatból kizárja a köv. esetekben:

- ha beadási határidő után érkezik be a pályaműve,

- ha a benyújtott pályamű sérti a titkosságot,

- ha a Kiírásban és Dokumentációban meghat. tartalmi követelményeket - figyelembe véve a Dokumentáció 3.3 pontját - nem teljesíti a Pályázó pályaműve,

- ha a Pályázó hamis adatot szolgáltat,

- ha a pályamű szerzőivel szemben a Tervpályázati Rendelet 17. § (3) bek. és a 18. § értelmében kizáró ok áll fenn.

AK felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a Tervpályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség.

Ugyanakkor a Tervpályázati Rendelet 24. § (10) bek. alapján a BB tisztázó kérdéseket tehet fel a Pályázóknak a bírálat során.

A BB kizárhatja a bírálatból a formai köv-eket nem teljesítő pályaművet, ha a formai hiba a pályamű értékelését ellehetetleníti. Ha az elektronikusan és papír alapon benyújtott pályaművek között eltérés van, Kiíró formai hibának tekinti és az elektronikusan beadott pályaművet tekinti a bírálat és értékelés során irányadónak.

Az AK helyszíni szemlét tart a Tervpályázat megkezdését követően. A helyszíni szemle pontos időpontja, helyszíne és további részletei később, a Tervpályázat honlapján kerülnek kihirdetésre.

A szemlén az AK képviselője a helyszínnel kapcs. tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

A helyszínen a tervezést érintő kérdések feltevésére nincs lehetőség. Kérdésekkel csak a tervpályázati honlapon fordulhatnak a Pályázók az AK felé.

A tervpályázati honlapon történő regisztrációt követően a Pályázók a Kiírással, a Dokumentációval és a Tervpályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a Dokumentációban megjelölt időpontig, a tervpályázati honlapon fordulhatnak az AK-hoz magyar nyelven.

A határidőben feltett kérdéseket az AK a Dokumentációban megjelölt időpontig megválaszolja, és az összes kérdést, és az azokra adott válaszokat a honlapon megjelenteti. Ezt követően a kérdésekre adott válaszok a Dokumentáció részét képezik.

Az AK legfeljebb a kérdésekre adott válaszok időpontjáig - az értékelési szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével - a Dokumentáció részletes programjának tartalmát módosíthatja, az adatokat kiegészítheti, illetve a Tervpályázati Eljárás lefolytatásától visszaléphet (ebben az esetben az AK kártérítéssel nem tartozik).

Kar.korl. miatt folyt. a VI.3)-ban.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022