Dienstleistungen - 271618-2022

20/05/2022    S98

die Slowakei-Bratislava: Entwicklung von branchenspezifischer Software

2022/S 098-271618

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 050-129501)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Národné centrum zdravotníckych informácií
Nationale Identifikationsnummer: 00165387
Postanschrift: Lazaretská
Ort: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 81109
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Katarína Grejták Bednáriková
E-Mail: Katarina.GrejtakBednarikova@nczisk.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.nczisk.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/630

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Online procesy eZdravia (VS)

Referenznummer der Bekanntmachung: NCZI-OPE-VS-3
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72212100 Entwicklung von branchenspezifischer Software
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodanie, prevádzka, údržba a rozvoj Informačného systému Online procesy eZdravia. Výsledkom projektu budú online konsolidované služby s cieľom optimalizovať agendu a dobu vybavenia registrácie a ukončenia ich platnosti pre entity evidované v cieľových registroch pre eZdravie. Sekundárnym cieľom projektu vybudovať chýbajúce podporné nástroje, ktoré umožnia dosiahnuť primárny cieľ a vyriešiť architektonické princípy a mechanizmy.

Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytovanie servisných služieb v rozsahu, spôsobom a za podmienok uvedených v opise predmetu zákazky a v návrhu zmluvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji softvérového diela.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 050-129501

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 16/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 25/05/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:
Tag: 16/05/2022
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 25/05/2022
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: