A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Árubeszerzések - 271626-2020

11/06/2020    S112

Magyarország-Budapest: Motorkerékpárok, kerékpárok és oldalkocsik

2020/S 112-271626

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_76898064
Postai cím: Teve utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyurmánczi Éva
E-mail: kozbeszerzes@kr.police.hu
Telefon: +36 14607181
Fax: +36 14607181
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.police.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szolgálati motor,segédmotoros kerékpár beszerzés

Hivatkozási szám: EKR000757092019
II.1.2)Fő CPV-kód
34400000 Motorkerékpárok, kerékpárok és oldalkocsik
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. rész: 25 db szolgálati (gyárilag előállított rendőrségi kivitelű) motorkerékpár beszerzése az ORFK-OBB részére 2. rész: 19 db segédmotoros kerékpár beszerzése az ORFK-OBB részére. A motorkerékpárok legyenek újak. A motorkerékpárok feleljenek meg a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben meghatározott követelményeknek. A motorkerékpárok átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történjen, átadásukkor üzemanyaggal teljesen feltöltött állapotban legyenek. A motorkerékpároknak meg kell felelniük a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendeletben meghatározott – a szállítás időpontjában hatályos – követelményeknek. Feleljen meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak és jogszabályoknak. A műszaki paramétereket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás határozza meg.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szolgálati motorkerékpár

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34400000 Motorkerékpárok, kerékpárok és oldalkocsik
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Készenléti Rendőrség, 1101 Budapest, Kerepesi út 47–49.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

25 db szolgálati (gyárilag előállított rendőrségi kivitelű) motorkerékpár beszerzése az ORFK-OBB részére. A motorkerékpárok legyenek újak. Új járműnek minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták. A motorkerékpárok feleljenek meg a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben meghatározott követelményeknek. A motorkerékpárok átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történjen, átadásukkor üzemanyaggal teljesen feltöltött állapotban legyenek. A motorkerékpároknak meg kell felelniük a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendeletben maghatározott – a szállítás időpontjában hatályos – követelményeknek. Rendelkezzenek a 2017. január 1-jét megelőző keltezéssel ellátott típusbizonyítvány esetében a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított típusbizonyítvánnyal, a 2017. január 1-jét követő keltezésű típusbizonyítvány esetében az NFM által kiállított típusbizonyítvánnyal és magyar nyelvű kezelési utasítással. Gyártói igazolás mellékelése szükséges arról, hogy a megajánlott modell kimondottan rendőri igényekhez kifejlesztett és gyárilag rendőri kivitelű. Feleljen meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak és jogszabályoknak. A műszaki paramétereket részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás határozza meg.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás (egész hónap) (min. 0 hónap, max. 12 hónap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő vonatkozásában Ajánlatkérő 6 hónap alatt 180 naptári napot ért. Jótállás: a motorkerékpárok rendeltetésszerű használata mellett teljes körűen 36 hónap, a fényezésre és rendőri jellegű feliratozott fóliákra vonatkozóan 60 hónap.

A többletjótállás értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő a 36 hónap teljes körű jótálláson felüli megajánlást érti.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Segédmotoros kerékpár

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34400000 Motorkerékpárok, kerékpárok és oldalkocsik
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Készenléti Rendőrség, 1101 Budapest, Kerepesi út 47–49.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

19 db segédmotoros kerékpár beszerzése az ORFK-OBB részére. A járműveket üzemkész állapotban kell a teljesítés helyére szállítani, legalább 2 liter üzemanyaggal feltöltve. Ajánlatkérő az üzemkész állapotra vonatkozóan előírja, hogy feleljen meg a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendeletnek. Minden járműnek teljes körű, a jótállási időn belüli eseti javítását MAGYARORSZÁG területén legalább egy, az adott gyártmány és típus javítására alkalmas átadó és átvevő pontot biztosítani kell Ajánlattevőnek, melyről az ajánlatban nyilatkoznia kell. A műszaki paramétereket részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Leírás határozza meg.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás (egész hónap) (min. 0 hónap, max. 12 hónap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő vonatkozásában Ajánlatkérő 6 hónap alatt 180 naptári napot ért. Jótállás: a segédmotoros

Kerékpárok rendeltetésszerű használata mellett teljes körűen 24 hónap. A többletjótállás értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő a 24 hónap teljes körű jótálláson felüli megajánlást érti.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 020-043831
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 1
Elnevezés:

Szolgálati motorkerékpár

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 2
Elnevezés:

Segédmotoros kerékpár

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Mindkét rész vonatkozásában az eljárás – a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján – eredménytelen, arra tekintettel, hogy az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig nem nyújtottak be ajánlatot.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül. Az AT VI.3. u. pontja alapján az értékelési szempont: – AK az ajánlatokat mind a két rész esetében a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli az alábbiak szerint:

1.részszempont: Ajánlati ár (nettó HUF)/súlyszám: 80

2. részszempont: Többletjótállás (egész hónap) (min. 0 hónap, max. 12 hónap)/súlyszám: 20

Az ajánlatok értékelése során valamennyi szempont esetén adható pontszám alsó és felső határa: 0–10. Ajánlattevőnek az 1. értékelési részszempont esetében mindkét rész vonatkozásában az ajánlatkérő által megadott mennyiséget, valamint műszaki paramétereket figyelembe véve kell az ajánlati árat megadnia. (Ajánlati ár (nettó HUF) a kereskedelmi ártáblázat mindösszesen sorában szereplő nettó összár (HUF) Ajánlatkérő az 1. részszempont esetén a fordított arányosítás, a 2. részszempont esetén az egyenes arányosítás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit. Az értékelés részletes szabályait a KKD tartalmazza.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/06/2020