Доставки - 271666-2017

TIЗаглавиеБългария-Струмяни: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
NDНомер на публикацията на обявлението271666-2017
PDДата на публикуване14/07/2017
OJНомер на броя на ОВ S133
TWГрад/населено място на купувачаСТРУМЯНИ
AUОфициално наименование на купувачаОбщина Струмяни (000024713)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач3 - Регионален или местен орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен11/07/2017
DTКраен срок за подаване22/08/2017
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)15897200 - Консервирани хранителни продукти
15300000 - Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
15100000 - Месо и месни продукти
15000000 - Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
15800000 - Различни хранителни продукти
15810000 - Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
15500000 - Млечни продукти
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG413
IAИнтернет адрес (URL)www.strumyani.org
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС