Dienstleistungen - 271671-2022

20/05/2022    S98

Polen-Gliwice: Reinigungsdienste

2022/S 098-271671

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 090-247772)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Politechnika Śląska
Nationale Identifikationsnummer: Regon 000001637
Postanschrift: ul. Akademicka 2A
Ort: Gliwice
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Postleitzahl: 44-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Syta-Kuźniewicz, Politechnika Śląska, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511
E-Mail: IA1@polsl.pl
Telefon: +48 322371334 / 322371335
Fax: +48 322371171 / 322372194
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.polsl.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne sprzątanie wewnętrzne, zewnętrzne oraz utrzymanie terenów zewnętrznych Centrum Kultury Studenckiej „MROWISKO”. Znak sprawy: IA1.283.33.2022.EK

Referenznummer der Bekanntmachung: IA1.283.33.2022.EK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna usługa polegającą na sprzątaniu wewnętrznym oraz utrzymaniu terenów zewnętrznych (sprzątanie, podlewanie trawników, bieżące usuwanie śniegu) Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” w Gliwicach.

2. KOD CPV: 90910000-9 Usługi sprzątania.

3.Termin wykonania zamówienia: od 01.07.2022 r przez 12 miesięcy lub do wyczerpania ceny umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 Projektowanych Postanowień Umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem § 2 ust. 11 pkt 1) i 2) oraz § 7 ust. 3 pkt 2) lit. c) Projektowanych Postanowień Umowy.

W przypadku, gdy okres rozliczeniowy będzie inny niż pełny miesiąc Zamawiający rozliczy się z Wykonawcą proporcjonalnie do okresu w jakim była zrealizowana usługa.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 090-247772

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

1. Podstawy wykluczenia z postępowania: art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Pzp.

2. Wykazanie braku podstaw wykluczenia:

2.1. do oferty Wykonawca musi dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), które

stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący

wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe;

(...)

muss es heißen:

1. Podstawy wykluczenia z postępowania: art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Pzp, a także art. 7

ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia 833/2014.

2. Wykazanie braku podstaw wykluczenia:

2.1. do oferty Wykonawca musi dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), które

stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący

wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe; do oferty Wykonawca musi dołączyć również

oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących

ochronie bezpieczeństwa narodowego, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy, stanowiące dowód

potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert;

(...)

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: