Dienstleistungen - 271683-2022

20/05/2022    S98

Polen-Danzig: Beaufsichtigung der Bauarbeiten

2022/S 098-271683

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 080-215726)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy
Postanschrift: ul.Partyzantów 74
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-254
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Poluchowicz
E-Mail: biuro@bozp.com.pl
Telefon: +48 51518854
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.nieruchomoscigda.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://ezamowienia.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla 13 budynków gminnych w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”, współfinansowanego przez Unię Europejską

Referenznummer der Bekanntmachung: TZ.250.44.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 080-215726

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 24/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 25/05/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 24/05/2022
Ortszeit: 10:15
muss es heißen:
Tag: 25/05/2022
Ortszeit: 10:15
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 21/08/2022
muss es heißen:
Tag: 22/08/2022
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

W związku z wejściem w życie przepisów art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)

Zamawiający informuje, że na mocy ww. przepisów został wprowadzony zakaz udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a)

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b), w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega wykonawca, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Wobec powyższego Zamawiający informuje, że nie udzieli zamówienia jeżeli będzie ono wykonywane na rzecz lub z udziałem ww. podmiotów, zaś wykonawca będzie zobowiązany do informowania Zamawiającego w tracie realizacji zamówienia o wszelkich zmianach w tym zakresie, skutkujących ziszczeniem się przesłanek do stosowania tego zakazu.