Dienstleistungen - 271690-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Pflege von Parkanlagen

2022/S 098-271690

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 077-209987)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto st. Warszawa Dzielnica Ursynów
Postanschrift: Al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-777
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Glinka
E-Mail: ursynow.wzp@um.warszawa.pl
Telefon: +48 224437331
Fax: +48 224437333
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ursynow.um.warszawa.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 1. Park Przy Bażantarni Zadanie 2. Park Moczydełko Zadanie 3. Park Lasek Brzozowy

Referenznummer der Bekanntmachung: 16/WZP/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77313000 Pflege von Parkanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów z podziałem na zadania przy czym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

Zadanie 1:

- Opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1a do SWZ;

- projektowane postanowienia umowy- załącznik nr 5a do SWZ;

- Formularz cenowy- załącznik nr 9a do SWZ;

Zadanie 2:

- Opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1b do SWZ;

- projektowane postanowienia umowy- załącznik nr 5b do SWZ;

- Formularz cenowy - załącznik nr 9b do SWZ;

Zadanie 3:

- Opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1c do SWZ;

- projektowane postanowienia umowy- załącznik nr 5c do SWZ;

- Formularz cenowy- załącznik nr 9c do SWZ;

Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe informacje w dokumentach postępowania

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 077-209987

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Los-Nr.: 1,2 i 3
Anstatt:

Oferta musi zachować ważność do: 16/08/2022

muss es heißen:

Oferta musi zachować ważność do: 21/08/2022

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Los-Nr.: 1,2 i 3
Anstatt:
Tag: 19/05/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 24/05/2022
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Los-Nr.: 1,2 i 3
Anstatt:
Tag: 19/05/2022
Ortszeit: 12:15
muss es heißen:
Tag: 24/05/2022
Ortszeit: 12:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: