Dienstleistungen - 271719-2022

20/05/2022    S98

Polen-Stary Sącz: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2022/S 098-271719

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 086-233162)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nadleśnictwo Stary Sącz
Postanschrift: ul.Magazynowa 5
Ort: Stary Sącz
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-340
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agata Repelewicz-Gancarczyk
E-Mail: starysacz@krakow.lasy.gov.pl
Telefon: +48 184460991
Fax: +48 184460983
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.starysacz.krakow.lasy.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_starysacz

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Stary Sącz w roku 2022 – leśnictwo Obidza

Referenznummer der Bekanntmachung: SA.270.7.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania infrastruktury, działalności ubocznej oraz pozostałych prac do wykonania na terenie Nadleśnictwa Stary Sącz w roku 2022.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 086-233162

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 16/05/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 16/05/2022
Ortszeit: 09:30
muss es heißen:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 09:30
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 13/08/2022
muss es heißen:
Tag: 20/08/2022
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym pn „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Stary Sącz w roku 2022 – leśnictwo Obidza” w oparciu o art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132 - 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), aktów wykonawczych do ustawy, a także:

• ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), zwana dalej „ustawy sankcyjną”, oraz

• Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem sankcyjnym”

Zamawiający tj. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz ul. Magazynowa 5 33-340 Stary Sącz reprezentowane przez Nadleśniczego Rafała Tokarza zawiadamia o zmianie:

1. Treści SWZ oraz dodanie nowej jednolitej treści SWZ,

2. Zmianie załącznika numer 8 do SWZ tj. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art.125 ust. 1 PZP w zakresie Podstaw Wykluczenia z postępowania,

3. Dodanie nowego załącznika nr 5a do SWZ tj.: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 5k rozporządzenia rady UE 833/2014