Dienstleistungen - 271735-2022

20/05/2022    S98

Polen-Konstantynowo: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2022/S 098-271735

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 079-212640)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Konstantynowo
Postanschrift: Konstantynowo 1
Ort: Konstantynowo
NUTS-Code: PL418 Poznański
Postleitzahl: 62-053
Land: Polen
Kontaktstelle(n): w sprawach: technicznych Mariusz Motycki tel. 793096054, procedury zamówień publicznych Anna Dancewicz-Krzywania tel. 728368774
E-Mail: konstantynowo@poznan.lasy.gov.pl
Telefon: +48 618137791
Fax: +48 618132238
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://konstantynowo.poznan.lasy.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie zabiegów ochrony czynnej na terenie obszaru Natura 2000 Rogalińska Dolina Warty w roku 2022

Referenznummer der Bekanntmachung: NB.270.3.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu ochrony czynnej polegającej na usuwaniu czeremchy amerykańskiej oraz robinii akacjowej oraz porządkowaniu powierzchni z pozostałości po zabiegu na terenie leśnictwa Brodniczka i Krajkowo w roku 2022.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 079-212640

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

Wykaz podmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. i 6.3. SWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1 SWZ,Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 9 SWZ.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

Szczegółowy opis dokumentów lub oświadczeń potwierdzających brak podstaw wykluczenia przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został zawarty w SWZ.

muss es heißen:

Wykaz podmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1., 6.2. i 6.3. SWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1 SWZ,Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 9 SWZ.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

Szczegółowy opis dokumentów lub oświadczeń potwierdzających brak podstaw wykluczenia przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został zawarty w SWZ.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 02/06/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 23/08/2022
muss es heißen:
Tag: 30/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 02/06/2022
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: