Dienstleistungen - 271736-2022

20/05/2022    S98

Polen-Zgorzelec: Verwaltung von Müllhalden

2022/S 098-271736

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 077-209958)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Zgorzelec
Nationale Identifikationsnummer: 0225072
Postanschrift: ul. Kościuszki 70
Ort: Zgorzelec
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 59-900
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Miduch
E-Mail: przetargi@gmina.zgorzelec.pl
Telefon: +48 757721411
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bip.gmina.zgorzelec.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zgorzelec/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór odpadów z terenów Gminy Zgorzelec

Referenznummer der Bekanntmachung: WO.271.3.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest m.in:— odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych lub posortowniczych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zapewnienie właścicielom nieruchomości możliwości wynajmu, dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania zmieszanych/posortowniczych odpadów komunalnych, organizacja selektywnej zbiórki odpadów: papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, opakowań ze szkła oraz odpadów ulegających biodegradacji, w systemie zbiorowym, organizacja selektywnej zbiórki odpadów: papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowańwielomateriałowych, opakowań ze szkła w systemie indywidualnym,

— organizacja selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji w systemie indywidualnym, odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w systemie indywidualnym, usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, odbieranie odpadów budowlanych, obsługa PSZOKów,

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 077-209958

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:

Miejsce:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zgorzelec

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 maja 2022r. o godzinie 10:10 za pomocą Platformy zakupowej.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania

muss es heißen:

Miejsce:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zgorzelec

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 maja 2022r. o godzinie 10:10 za pomocą Platformy zakupowej.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 10:10
muss es heißen:
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 10:10
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: