Dienstleistungen - 271741-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Technische Computerunterstützung

2022/S 098-271741

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 087-236516)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Nationale Identifikationsnummer: 521-052-60-30
Postanschrift: ul. Stefana Batorego 5
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-591
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Kryształowicz
E-Mail: zamowienia@mswia.gov.pl
Telefon: +48 226013526
Fax: +48 228456751
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.gov.pl/web/mswia
Adresse des Beschafferprofils: https://www.gov.pl/web/mswia/zamowienia-publiczne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług utrzymaniowych i rekonfiguracyjnych Systemu Kopii Bezpieczeństwa dla ST CPR

Referenznummer der Bekanntmachung: BF-WPP-2374-1-5-DOLiZK-PN-AK/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72611000 Technische Computerunterstützung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Świadczenie usług utrzymaniowych i rekonfiguracyjnych Systemu Kopii Bezpieczeństwa dla ST CPR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 087-236516

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

Zmiana w jednym punkcie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej:

1) w zakresie posiadania doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości Wykonawca zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 umów (zamówień) o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto każda, których przedmiotem było świadczenie obsługi technicznej lub zaprojektowanie i wdrożenie lub zaprojektowanie i wdrożenie oraz świadczenie

obsługi technicznej – systemu kopii bezpieczeństwa dla systemu czasu rzeczywistego o zdefiniowanej ciągłości działania na poziomie 99,9% w trybie 24/7 oraz umożliwiającego jednoczesną pracę co najmniej 100 użytkowników.

muss es heißen:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej:

1) w zakresie posiadania doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości Wykonawca zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 umowy (zamówienia) o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto każda, których przedmiotem było świadczenie obsługi technicznej lub zaprojektowanie i wdrożenie lub zaprojektowanie i wdrożenie oraz świadczenie

obsługi technicznej – systemu kopii bezpieczeństwa dla systemu czasu rzeczywistego o zdefiniowanej ciągłości działania na poziomie 99,9% w trybie 24/7 oraz umożliwiającego jednoczesną pracę co najmniej 100 użytkowników.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 20/05/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 27/05/2022
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 17/08/2022
muss es heißen:
Tag: 24/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 20/05/2022
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 27/05/2022
Ortszeit: 13:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: