Dienstleistungen - 271751-2022

20/05/2022    S98

Schweden-Göteborg: Computernetze

2022/S 098-271751

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 081-218557)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Göteborgs Stad Inköp och upphandling
Nationale Identifikationsnummer: 212000-1355
Postanschrift: Box 1111
Ort: Göteborg
NUTS-Code: SE232 Västra Götalands län
Postleitzahl: 40523
Land: Schweden
Kontaktstelle(n): Elisabeth Fröiseth
E-Mail: elisabeth.froiseth@ink.goteborg.se
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.goteborg.se/upphandling

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Förbindelser för datakommunikation

Referenznummer der Bekanntmachung: 052/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72700000 Computernetze
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Leverans och vidmakthållande av infrastrukturen för den kommungemensamma tjänsten WAN (Stadsnätet).Datakommunikationsförbindelser (WAN-förbindelser) för, i huvudsak, det nät som direkt eller indirekt har fast anslutning till stadens centrala IT miljö på Intraservice/hos beställaren.

Exempel på andra förbindelser som kan komma att omfattas är exempelvis för teknisk infrastruktur där avlämningspunkt kan vara angiven som koordinater.

Avtalet omfattar inteKonsultverksamhet för IT- Data tex. arbete med lokala kommunikationsnätverk LAN ( Local Area Network) och liknande arbete.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 081-218557

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Anstatt:
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 23:59
muss es heißen:
Tag: 13/06/2022
Ortszeit: 23:59
Abschnitt Nummer: IV.2.6)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
Anstatt:
Tag: 24/10/2022
muss es heißen:
Tag: 07/11/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Anbudsöppning
Anstatt:
Tag: 31/05/2022
Ortszeit: 00:00
muss es heißen:
Tag: 14/06/2022
Ortszeit: 00:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: