Dienstleistungen - 271752-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Ekerö: Undersöknings- och säkerhetstjänster

2022/S 098-271752

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 080-216514)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: EKERÖ KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-0050
Postadress: Tappströmsvägen 2
Ort: Ekerö
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 178 23
Land: Sverige
Kontaktperson: Johan Adner
E-post: johan.adner@ekero.se
Telefon: +46 8-12457184
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ekero.se
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: AB Ekerö Bostäder
Nationellt registreringsnummer: 556519-3645
Postadress: Box 241
Ort: Ekerö
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 178 24
Land: Sverige
E-post: ann.soderstrom@ekerobostader.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.ekerobostader.se/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bevakningstjänster

Referensnummer: KSUH22/12
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79700000 Undersöknings- och säkerhetstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Ekerö kommun genomför tillsammans med AB Ekerö Bostäder en upphandling av bevakningstjänster och störningsjour.

 

Upphandlingen avser utförande av bevakningstjänster åt Ekerö kommun samt störningsjour åt AB Ekerö Bostäder. I huvudsak genomförs uppdraget genom rondering av kommunens fastigheter med två (2) områdesbilar.

 

En stor och viktig del i uppdraget är att bedriva socialt brottsförebyggande arbete och att etablera lokala kontakter med ungdomar/unga vuxna i syfte att bygga upp ett förtroende och en ömsesidig respekt mellan unga och vuxna. Områdesbilarna har också en viktig uppgift att tillsammans med polisen avdramatisera och normalisera förhållandet mellan ungdomar/unga vuxna och uniformerade yrkesgrupper.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/05/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 080-216514

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 23/05/2022
Ska det stå:
Datum: 30/05/2022
VII.2)Övriga upplysningar: