Dienstleistungen - 271755-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Norrköping: Installation av elektrisk utrustning

2022/S 098-271755

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 075-202810)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut
Nationellt registreringsnummer: 202100-0696
Postadress: x
Ort: NORRKÖPING
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Postnummer: 60176
Land: Sverige
Kontaktperson: Niklas Andersson
E-post: niklas.andersson@smhi.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.smhi.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Elarbeten

Referensnummer: 2022/504/2.3
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
51110000 Installation av elektrisk utrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Bakgrund och mål med upphandlingen

SMHI har löpande behov av elektriker för arbete vid SMHIs lokaler i Norrköping. Målet med upphandlingen är att skapa ett ramavtal, från vilket SMHI vid behov kan avropa elektriker för elarbeten och dataarbeten.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/05/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 075-202810

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 17/05/2022
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 24/05/2022
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 18/05/2022
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 25/05/2022
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: