Dienstleistungen - 271759-2022

20/05/2022    S98

Hrvatska-Pula: Usluge povezane s programom izobrazbe

2022/S 098-271759

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 076-208245)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
Nacionalni registracijski broj: 30822226445
Poštanska adresa: KANDLEROVA 48
Mjesto: PULA
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 52100
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: ravnateljica Orhideja Petković, dipl.sociolog
E-pošta: ravnateljica.lipa@gmail.com
Telefon: +385 52218787
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.lipa-pu.hr
Adresa profila kupca: www.lipa-pu.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge izrade standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i strukovnih kurikuluma za 6 programa u području turizma i ugostiteljstva potrebnih za realizaciju projekta KLIK Pula UP.03.3.1.05.0005

Referentni broj: 9-2022
II.1.2)Glavna CPV oznaka
80521000 Usluge povezane s programom izobrazbe
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge izrade standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i strukovnih kurikuluma za 6 programa u području turizma i ugostiteljstva potrebnih za realizaciju projekta KLIK Pula UP.03.3.1.05.0005

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/05/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 076-208245

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 24/05/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 30/05/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 24/05/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 30/05/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: