Dienstleistungen - 271793-2022

20/05/2022    S98

Belgien-Brüssel: Dienstleistungen im Energiebereich

2022/S 098-271793

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 077-210126)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Vlaams EnergieBedrijf
Nationale Identifikationsnummer: 0843.383.425_524554
Postanschrift: Havenlaan 86C
Ort: Brussel
NUTS-Code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postleitzahl: 1000
Land: Belgien
E-Mail: an.lommez@veb.be
Telefon: +32 478996402
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.veb.be
Adresse des Beschafferprofils: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=443414

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Raamovereenkomst Licht als een Dienst

Referenznummer der Bekanntmachung: VEB-EE_2021_0_026 -F02_1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71314000 Dienstleistungen im Energiebereich
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Specifiek gaat deze Opdracht over het aanbieden van Licht als een dienst voor Patrimonia beheerd door of in eigendom van de Opdrachtgevers bepaald in § 2.1 Definities.

Het VEB wil voor het realiseren van deze verlichtingsprojecten via onderhavige Plaatsingsprocedure een Raamovereenkomst sluiten met maximum 4 Opdrachtnemers.

Voor de gunning van deze Raamovereenkomst wordt een rangschikking van de Opdrachtnemers opgesteld op basis van de gunningscriteria in § 3.2.15.1. De Raamovereenkomst wordt voor elk perceel gesloten met de 4 best gerangschikte Inschrijvers. Deelopdrachten zullen vervolgens worden toegewezen via een mini-competitie, waarbij de gekozen Opdrachtnemers per e-mail zullen uitgenodigd worden om hun offerte in te dienen op basis van de concrete gegevens van de betreffende Deelopdracht.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 077-210126

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Anstatt:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 00:00
muss es heißen:
Tag: 24/05/2022
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Anstatt:
Tag: 24/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 24/05/2022
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: II.2.1)
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Benaming
Anstatt:

Perceel 1: “Licht als een dienst” met een looptijd tot 11 jaar

muss es heißen:

Perceel 1: “Licht als een dienst” met een looptijd tot en met 10 jaar

Abschnitt Nummer: II.2.1)
Los-Nr.: 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Benaming
Anstatt:

Perceel 2: “Licht als een dienst” met een looptijd van 11 tot en met 15 jaar

muss es heißen:

Perceel 2: “Licht als een dienst” met een looptijd van meer dan 10 jaar tot en met 15 jaar

Abschnitt Nummer: VI.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Nadere inlichtingen
Anstatt:

WEBINAR 3/5 -10u

muss es heißen:
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Perceelsbenaming aangepast aan opdrachtdocumenten

Gemelde foute verwijzingsbronnen rechtgezet

Opdrachtdocumenten in lijn gebracht met Kwaliteitsbeoordelingsformulier