Dienstleistungen - 271802-2022

20/05/2022    S98

Slovenija-Ljubljana: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora

2022/S 098-271802

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Storitve

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2022/S 076-208223)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Nacionalna identifikacijska številka: 5665493000
Poštni naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: jn@sid.si
Telefon: +386 12007500
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.sid.si

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Vzdrževanje in nadgradnje informacijskega dokumentnega sistema BusinessConnect

Referenčna številka dokumenta: JN 171/2022
II.1.2)Glavna koda CPV
72000000 Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je vzdrževanje in nadgradnje informacijskega dokumentnega sistema BusinessConnect za obdobje štirih (4) let.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
16/05/2022
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2022/S 076-208223

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.2.2
Besedilo:
Datum: 16/05/2022
Se glasi:
Datum: 24/05/2022
Številka oddelka: IV.2.7
Besedilo:
Datum: 16/05/2022
Se glasi:
Datum: 24/05/2022
VII.2)Druge dodatne informacije: