Dienstleistungen - 271808-2022

20/05/2022    S98

Slovenija-Ljubljana: Računovodske in revizorske storitve

2022/S 098-271808

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Storitve

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2022/S 072-192821)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5142733000
Poštni naslov: Kolodvorska ulica 11
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Slobodanka Rosić
E-naslov: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
Telefon: +386 12914439
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 6017177000
Poštni naslov: Kolodvorska ulica 11
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Slobodanka Rosić
E-naslov: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
Telefon: +386 12914439
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 6017231000
Poštni naslov: Kolodvorska ulica 11
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Slobodanka Rosić
E-naslov: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
Telefon: +386 12914439
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 6017274000
Poštni naslov: Kolodvorska ulica 11
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Slobodanka Rosić
E-naslov: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
Telefon: +386 12914439
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: FERSPED, mednarodna špedicija, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5069084000
Poštni naslov: Zaloška cesta 219
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Slobodanka Rosić
E-naslov: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
Telefon: +386 12914439
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.fersped.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5865824000
Poštni naslov: Zaloška cesta 217
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Slobodanka Rosić
E-naslov: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
Telefon: +386 12914439
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.sz-vit.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5824290000
Poštni naslov: Kolodvorska ulica 11
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Slobodanka Rosić
E-naslov: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
Telefon: +386 12914439
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.sz-zip.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. za področje raziskovalne in informativne dejavnosti ter izdelavo predinvesticijskih in investicijskih programov, Ljubljana, Kolodvorska 11
Nacionalna identifikacijska številka: 5674522000
Poštni naslov: Kolodvorska ulica 11
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Slobodanka Rosić
E-naslov: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
Telefon: +386 12914439
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.prometni-institut.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d.
Nacionalna identifikacijska številka: 5143004000
Poštni naslov: Ob zeleni jami 2
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Slobodanka Rosić
E-naslov: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
Telefon: +386 12914439
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.sz-zgp.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: VV-LOG, špedicija in transport, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 2361191000
Poštni naslov: Ankaranska cesta 5B
Kraj: Koper - Capodistria
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 6000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Slobodanka Rosić
E-naslov: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
Telefon: +386 12914439
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://vv-log.com/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: KAMNOLOM VERD Podjetje za proizvodnjo kamnitih agregatov, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 1278061000
Poštni naslov: Verd 145
Kraj: Vrhnika
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1360
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Slobodanka Rosić
E-naslov: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
Telefon: +386 12914439
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://kamnolom-verd.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: SŽ - ŽELEZNIŠKA TISKARNA LJUBLJANA d.d.
Nacionalna identifikacijska številka: 5142881000
Poštni naslov: Hladilniška pot 28
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Slobodanka Rosić
E-naslov: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
Telefon: +386 12914439
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.sztiskarna.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: SŽ EP Logistika d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 8973784000
Poštni naslov: Kolodvorska ulica 11
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Slobodanka Rosić
E-naslov: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
Telefon: +386 12914439
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Revizija računovodskih izkazov za obdobje 2022-2024

Referenčna številka dokumenta: JN-12809
II.1.2)Glavna koda CPV
79210000 Računovodske in revizorske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Revizija računovodskih izkazov za obdobje 2022-2024, v družbah Slovenskih železnic v skladu z veljavno zakonodajo in z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
17/05/2022
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2022/S 072-192821

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3
Besedilo:
Se glasi:

Popravek razpisne dokumentacije v točki 6.2, B: Ekonomska in finančna sposobnost.

VII.2)Druge dodatne informacije: