Dienstleistungen - 271816-2022

20/05/2022    S98

Belgien-Gent: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2022/S 098-271816

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 071-189790)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer
Nationale Identifikationsnummer: 0316.380.841_16710
Postanschrift: Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent
Ort: Gent
NUTS-Code: BE234 Arr. Gent
Postleitzahl: 9000
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): team aanbesteding
E-Mail: aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.wegenenverkeer.be
Adresse des Beschafferprofils: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=442530

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Groen- en netheidsonderhoud op de gewestwegen in district Aalst (D415) in de provincie Oost Vlaanderen

Referenznummer der Bekanntmachung: AWV-WOV/OND/D415/2021/3-F02_0
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Deze aanneming heeft tot doel om in district Aalst (D415) in de provincie Oost Vlaanderen langsheen de gewestwegen en hun aanhorigheden de berijdbaarheid en de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren door de uitvoering van onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan het bestaande groenpatrimonium en de uitvoering van periodiek netheidsonderhoud.

De totale lengte van de te behandelen wegvakken is weergegeven in de gedetailleerde inventaris die gevoegd is bij dit bestek.

De opdracht omvat hoofdzakelijk:

- het uitvoeren van beheers- en onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande grasbermen en beplanting (maaien van bermen, scheren van hagen, onderhoud van plantvakken, …);

- het snoeien en vellen van lijnbomen langs de gewestwegen;

- beperkte (her)aanplantingswerken en het onderhoud van deze aanplantingen gedurende de waarborgtermijn;

- het oprapen en verwijderen van zwerfvuil;

- het uitvoeren van netheidsonderhoudswerkzaamheden van de verhardingen van wegen en fietspaden (vegen van verhardingen, reinigen van vluchtheuvels en verhoogde verharde inrichtingen);

- het reinigen van straatkolken, aquadrains en onderzoeksputten;

- het ruimen van sloten;

- het profileren van bermen door afgraving;

- het herstellen van schadegevallen aan het groenpatrimonium (na ongevallen) en inzake netheidsonderhoud (sluikstortingen e.d.);

- het uitvoeren van regiewerken (vb. na stormschade, …) voor zover deze werken niet kunnen worden vergoed volgens de overige posten van het borderel en geen aannemingslast zijn;

- het plaatsen, instandhouden en verwijderen van alle reglementaire werfsignalisatie die nodig is voor de uitvoering van alle voormelde werken;

- het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werkzaamheden volgens de bepalingen van dit bestek.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 071-189790

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Het BVGP werd bij de eerste publicatie niet opgeladen.

deze documenten werden opnieuw opgeladen omdat er een foutmelding gekomen is van TED