Dienstleistungen - 271825-2022

20/05/2022    S98

Polen-Gdynia: Abholung von Siedlungsabfällen

2022/S 098-271825

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni
Nationale Identifikationsnummer: 011263946-00242
Postanschrift: ul. M. C. Skłodowskiej 19
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 81-231
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Przybyła
E-Mail: dzp.gd@amw.com.pl
Telefon: +48 586908749
Fax: +48 586908701
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.amw.com.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wywóz i zagospodarowanie odpadów komualnych stałych niesprasowanych mechanicznie z nieruchomości ...- budynku internatu DEDAL w miejscowości Malbork

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP-OG.2615.155.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych, zgodnie z klasyfikacją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1206) z budynku internatu DEDAL w miejscowości Malbork, ul. Gen. De Gaulle'a 5; znajdującego się w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni wraz z pojemnikami dostarczonymi przez usługodawcę (wykonawcę). Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji określają załączniki do Zaproszenia: załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia; załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 79 366.45 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Hauptort der Ausführung:

Malbork, ul. Gen. De Gaulle'a 5;

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych, zgodnie z klasyfikacją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1206) z budynku internatu DEDAL w miejscowości Malbork, ul. Gen. De Gaulle'a 5; znajdującego się w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni wraz z pojemnikami dostarczonymi przez usługodawcę (wykonawcę). Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji określają załączniki do Zaproszenia: załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia; załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość wznowienia niniejszego zamówienia – maksymalnie na dwa kolejne lata kalendarzowe od dnia 01.07.2024 r. do 30.06. 2026 r. zakres i warunki wznowienia zostały określone w załączniku nr 4 do Zaproszenia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein offenes Verfahren
Erläuterung:

W dniu 09.03.2022 r. wszczęto postępowanie w trybie art. 132 ustawy Pzp – przetarg nieograniczony na Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych nie sprasowanych mechanicznie z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego znajdujących się w zasobie Oddziału Regionalnego w Gdyni - nr DZP-OG.2610.55.2022.

Przedmiot zamówienia (usługę) podzielono na 4 części:

Część 1:

Opis części zamówienia: wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych nie sprasowanych mechanicznie z budynku internatu „LOTNIK” w miejscowości Pruszcz Gdański.

Część 2:

Opis części zamówienia: wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych nie sprasowanych mechanicznie z budynku internatu „DESANT” w miejscowości Słupsk.

Część 3:

Opis części zamówienia: wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych nie sprasowanych mechanicznie z budynku internatu „DEDAL” w miejscowości Malbork.

Część 4:

Opis części zamówienia: wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych nie sprasowanych mechanicznie z dwóch budynków zlokalizowanych w Gdyni: Internatu „KOMANDOR” i budynku biurowego Oddziału Regionalnego AMW.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 12.04.2022 r. do godz. 1000. Do wyznaczonego terminu na składanie ofert dla części 1,2 i 4 wpłynęły oferty, dla części 3 zamówienia nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 12.04.2022 r. Zamawiający, zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, unieważnił w części 3 postępowanie o udzielenie zamówienia nr DZP-OG.2610.55.2022, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

W związku z powyższym Oddział Regionalny AMW w Gdyni na podstawie art. 213 ust. 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp przeprowadzi postępowanie na Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych nie sprasowanych mechanicznie z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Gdyni - budynku internatu DEDAL w miejscowości Malbork w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wszystkie przesłanki powyższego artykułu zostały spełnione: uprzednio prowadzono postępowanie w trybie podstawowym, nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
16/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakłąd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Malborku
Nationale Identifikationsnummer: 5792153175
Ort: Malbork
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 82-200
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 79 366.45 PLN
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 79 366.45 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Formularz ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante nie jest przystosowany do Pzp - zamawiający w sekcji II, 1.7. oraz V 2.4. wpisał wartość szacunkową zamówienia PLN. W sekcji V.2. 1) za datę zawarcia umowy wskazał datę wszczęcia postępowania tj. datę przesłania zaproszenia do negocjacji - zgodnie z art. 213 ust. 2 zam. po wszczęciu postępowania może przekazać do publikacji UPUE ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. Zamawiający technicznie nie mógł przekazać ogłoszenia bez wypełnienia sekcji II - V, która dotyczy umowy z wykonawcą związanych z zawarta umową (przed jej zawarciem). Po podpisaniu umowy z wykonawcą zostanie sporządzone odrębne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Cała nazwa postępowania: Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych niesprasowanych mechanicznie z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Gdyni - budynku internatu DEDAL w miejscowości Malbork.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022