Dienstleistungen - 271827-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Wartung von Informationstechnologiesoftware

2022/S 098-271827

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Agencja Mienia Wojskowego
Postanschrift: ul. Nowowiejska 26A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-911
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Bartnik
E-Mail: dzp.bp@amw.com.pl
Fax: +48 223149900
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.amw.com.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie Usług Asysty Technicznej, Konserwacji i Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informatycznego – Papirus SQL

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP-BP.2615.134.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72267100 Wartung von Informationstechnologiesoftware
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę zgodnie z zakresem zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy:

1) Usług Asysty Technicznej i Konserwacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL.

2) Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL.

2. Przedmiot Umowy również obejmuje udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę licencji na oprogramowanie komputerowe i Dokumentację Techniczną i Dokumentację Systemu, na zasadach i warunkach określonych w § 8 Umowy.

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo przedstawiony w Załączniku Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 2 – Projektowane postanowienia umowy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 477 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72230000 Entwicklung von kundenspezifischer Software
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę zgodnie z zakresem zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy:

1) Usług Asysty Technicznej i Konserwacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL.

2) Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL.

2. Przedmiot Umowy również obejmuje udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę licencji na oprogramowanie komputerowe i Dokumentację Techniczną i Dokumentację Systemu, na zasadach i warunkach określonych w § 8 Umowy.

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo przedstawiony w Załączniku Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 2 – Projektowane postanowienia umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten einschließlich Rechten des geistigen Eigentums
Erläuterung:

Podstawą prawną udzielenia zamówienia z wolnej ręki na opiekę serwisową dla zintegrowanego systemu informatycznego ZSI jest art. 214 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią tego przepisu, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Zamówienie może być realizowane tylko przez Softhard ponieważ Softhard jest jedynym podmiotem, który posiada kody źródłowe oraz autorskie prawa majątkowe do systemu ZSI, a zatem jest jedynym wykonawcą uprawnionym do dokonywania zmian i poprawek w kodzie źródłowym oprogramowania.

Zintegrowany System Informatyczny Papirus SQL oparty jest na bazie Oracle Database 11g Release 11.2.0.4.0 i wspierany wyłącznie przez jego producenta - firmę Softhard S.A. Oracle Databases to środowisko bazodanowe do przechowywania danych oraz części funkcjonalności systemu. Właścicielem kodu środowiska Oracle Databases jest firma Oracle, natomiast właścicielem praw autorskich do ZSI Papirus SQL, w tym wyłącznym właścicielem kodu źródłowego ZSI Papirus SQL, jest firma Softhard S.A. Zamawiający posiada niewyłączne, bezterminowe licencje na korzystanie z oprogramowania, które nie obejmują prawa modyfikacji oprogramowania przez inne podmioty.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
25/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: SOFTHARD S.A
Postanschrift: ul. Graniczna 27
Ort: Płock
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 09-407
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 477 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Uwaga! Ze względu na to, że arkusz ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante zawiera konieczność podania informacji w sekcji II.1.7 (całkowita wartość zamówienia), sekcji V.2.1 (data decyzji o udzieleniu zamówienia) oraz sekcji V.2.4 (informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji), Zamawiający informuje, że wpisał całkowitą wartość zamówienia oraz całkowitą końcową wartość jako wartość szacunkową zamówienia bez podatku VAT, zgodnie z wnioskiem o wszczęcie postępowania i wartość ta może ulec zmianie, zależnie od przeprowadzonych negocjacji, zaś datę decyzji o udzieleniu zamówienia jako datę zatwierdzenia

wniosku o wszczęcie postępowania.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587701
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587701
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Art. 515 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587701
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022