Dienstleistungen - 271834-2022

20/05/2022    S98

Slovenija-Ljubljana: Storitve oglaševalskih kampanj

2022/S 098-271834

Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Nacionalna identifikacijska številka: 6889859000
Poštni naslov: Dimičeva ulica 13
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Rudi Bernik
E-naslov: rudi.bernik@slovenia.info
Telefon: +386 15898550
Telefaks: +386 15898560
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.slovenia.info
I.4)Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: javna agencija

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zakup medijskega prostora na avstrijski televiziji ORF 2 za obdobje junij in september 2022

Referenčna številka dokumenta: JNV-0009/2022-S-POG-STO
II.1.2)Glavna koda CPV
79341400 Storitve oglaševalskih kampanj
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Zakup medijskega prostora na avstrijski televiziji ORF 2 za obdobje junij in september 2022

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 241 815.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79341400 Storitve oglaševalskih kampanj
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: AT Österreich
II.2.4)Opis javnega naročila:

Zakup medijskega prostora na avstrijski televiziji ORF 2 za obdobje junij in september 2022

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Postopek s pogajanji brez predhodne objave
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga:
    • odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov
Razlaga:

Analize učinkovitosti medijskega oglaševanja v Avstriji kažejo, da je izmed vseh medijev televizija najvplivnejši medij oziroma medij z največjim dosegom/učinkom, pri čemer se željen doseg/učinek seveda presoja v luči izbrane ciljne skupine.

Za kvalitetno izvedbo oglaševalske akcije na avstrijskem trgu je ključnega pomena kvaliteta TV kanala in čim boljši doseg, za naš trg ključnih ciljnih skupin, torej skupine 40+ in znotraj nje predvsem premožnejših in izobraženih slojev prebivalstva iz skupine A, B in C1, za katere velja, da imajo visoke dohodke in velik interes za dopust.

Televizija ORF nam kot edina TV hiša v Avstriji lahko ponudi oboje, tako najvišji doseg za naš trg pomembnih ciljnih skupin v Avstriji, kakor tudi izvedbo oglaševanja na visokem nivoju, kar pomeni predvsem:

zakonsko predpisane krajše reklamne bloke, ki naj ne bi trajali dlje kot povprečno le 1,5 minute v enem sklopu, za razliko od komercialnih televizij, kjer reklamni bloki trajajo povprečno 4,5 min ali več.

po zakonu prepovedano oglaševanje med samimi oddajami oziroma filmi.

število reklamnih blokov na teden je približno 110, pri čemer se to število pri komercialnih televizijah dvigne na kar 220 predvajanih reklamnih blokov na teden.

kot državna televizija je ORF v Avstriji deležna velikega zaupanja in ugleda med njenimi državljani saj je za razliko od komercialnih televizij najbolj »avstrijska«.

odločili smo se za »prime time« termine za oglaševanje na programu ORF 2, kar pomeni, da se bo oglas pojavljal pred večernimi poročili, vremenskimi napovedmi, napovednikom oddaj, pred družinskimi oddajami in večernimi filmi, in nam s tem zagotavlja še večji doseg.

Glede na statistične podatke avstrijskega TELETEST-a ter glede na izbrano ciljno skupino ter obseg finančnih sredstev, bo največja učinkovitost oziroma daleč največji doseg v izbrani ciljni skupini dosežen z oglaševanjem v TV mediju ORF 2. Vsi statistični podatki temeljijo na skupnem številu oseb - avstrijskih prebivalcev, ki posedujejo TV sprejemnik, starejših od 12 let (12+), ki so razdeljene (segmentirane) glede na izbrane/ustrezne ciljne skupine.Neto doseg izbranih ciljnih skupin (delež) v % (RW) kot tudi neto doseg v tisočih (RW Tsd.) prikazuje, koliko ljudi znotraj izbranih ciljnih skupin lahko dosežemo preko posameznega TV kanala, ki je vključen v analizo.V primerjavi z ostalimi TV hišami oz. programi ima ORF-2 največji doseg v izbrani ciljni skupini, kar izhaja iz priložene primerjalne tabele avstrijskih TV programov. Iz TKP-ja je razvidno, da je pri programu ORF 2 cena za našo izbrano ciljno skupino najugodnejša, z izjemo programa ORF III., ki pa ima zanemarljiv doseg. V vseh ključnih točkah ima torej TV kanal ORF 2 najboljše rezultate znotraj, za slovenski turizem relevantne ciljne skupine.

Naročnik je k oddaji ponudbe povabil ponudnika ORF Enterprise GmbH & Co KG, ki je edini, ki lahko izvede predmet javnega naročila, saj ima edini pravice za trženje oglasnega prostora na ORF2.

IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije

Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

V.2)Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije
V.2.1)Datum oddaje naročila:
16/05/2022
V.2.2)Informacije o ponudbah
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: ORF-Enterprise GmbH & Co KG
Poštni naslov: Würzburggasse 30
Kraj: Wien
Šifra NUTS: AT Österreich
Poštna številka: 1136
Država: Avstrija
Izvajalec/koncesionar bo MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (brez DDV)
Začetna ocenjena skupna vrednost javnega naročila/sklopa/koncesije: 241 815.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa/koncesije: 241 815.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Poštni naslov: Dimičeva ulica 13
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
17/05/2022