Dienstleistungen - 271842-2022

20/05/2022    S98

Eesti-Tallinn: Maksumuse hindamine, kulude kontrollimine

2022/S 098-271842

Muutmise teade

Lepingu/kontsessiooni muutmine selle kehtivuse ajal

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Maa-amet
Riiklik registreerimisnumber: 70003098
Postiaadress: Mustamäe tee 51
Linn: Tallinn
NUTS kood: EE Eesti
Sihtnumber: 10621
Riik: Eesti
Kontaktisik: MERJE KRINAL
E-post: riigihanked@maaamet.ee
Telefon: +372 6650753
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.maaamet.ee

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Hindamisteenuse tellimine Rail Baltica projekti raames: pakkumuse esitamise kutse nr 12 (Suur-Sõjamäe tn 8b, Suur-Sõjamäe tn 8c)

Viitenumber: 243713
II.1.2)CPV põhikood
71244000 Maksumuse hindamine, kulude kontrollimine
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
71244000 Maksumuse hindamine, kulude kontrollimine
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE Eesti
II.2.4)Hanke kirjeldus lepingu sõlmimise ajal:

Hanke objektiks on hindamisaruande koostamine kahe hoonestatud kinnisasja hüvitusväärtuse leidmiseks ja vajadusel kinnisasjade üürnikele hüvitise määramiseks. Hanke objektide täpsem kirjeldus on esitatud hindamise lähteülesannetes.

II.2.7)Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus
Kestus päevades: 42
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

⁠Hanget rahastatakse Euroopa Komisjoni finantsinstrumendist CEF

IV osa: Hankemenetlus

IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva lepingu kohta avaldatud lepingu sõlmimise teade
Teate number ELTs: 2021/S 241-635824

V osa: Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

Hankelepingu nr: 4-2/21/155
Nimetus:

Hankeleping

V.2)Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine
V.2.1)Lepingu sõlmimise/kontsessiooni andmise otsuse kuupäev:
07/12/2021
V.2.2)Teave pakkumuste kohta
Leping/kontsessioonileping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei
V.2.3)Töövõtja/kontsessionääri nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Osaühing Kinnisvaraekspert
Riiklik registreerimisnumber: 10708639
Postiaadress: Pärnu mnt 82-31
Linn: Tallinn
NUTS kood: EE Eesti
Sihtnumber: 10131
Riik: Eesti
E-post: hanked@kinnisvaraekspert.ee
Internetiaadress: http://www.kinnisvaraekspert.ee
Töövõtja/kontsessionäär on VKE: jah
V.2.4)Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta (lepingu sõlmimise ajal;käibemaksuta)
Hanke lõplik kogumaksumus: 8 700.00 EUR

VI osa: Lisateave

VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
16/05/2022

VII osa: Lepingu/kontsessiooni muudatused

VII.1)Hanke kirjeldus pärast muudatusi
VII.1.1)CPV põhikood
71244000 Maksumuse hindamine, kulude kontrollimine
VII.1.2)CPV lisakood(id)
71244000 Maksumuse hindamine, kulude kontrollimine
VII.1.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE Eesti
VII.1.4)Hanke kirjeldus:

Hanke objektiks on hindamisaruande koostamine kahe hoonestatud kinnisasja hüvitusväärtuse leidmiseks ja vajadusel kinnisasjade üürnikele hüvitise määramiseks. Hanke objektide täpsem kirjeldus on esitatud hindamise lähteülesannetes.

VII.1.5)Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus
Kestus päevades: 42
VII.1.6)Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta (käibemaksuta)
Lepingu/osa/kontsessiooni lõplik kogumaksumus: 8 700.00 EUR
VII.1.7)Töövõtja/kontsessionääri nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Osaühing Kinnisvaraekspert
Riiklik registreerimisnumber: 10708639
Postiaadress: Pärnu mnt 82-31
Linn: Tallinn
NUTS kood: EE Eesti
Sihtnumber: 10131
Riik: Eesti
E-post: hanked@kinnisvaraekspert.ee
Internetiaadress: http://www.kinnisvaraekspert.ee
Töövõtja/kontsessionäär on VKE: jah
VII.2)Teave muudatuste kohta
VII.2.1)Muudatuste kirjeldus
Muudatuste laad ja ulatus (viidates lepingu võimalikele varasematele muudatustele):

1.Täiendada lepingu punkti 2 lausega: „Üürnikele hüvitise määramiseks koostatakse hindamisaruanded kinnisasja hüvitusväärtuse hindamisaruandest eraldi“.

2. Muuta hankelepingu punkti 3.1: „Hankelepingu maksumus kokku on 8 700 (kaheksa tuhat seitsesada) eurot, millele lisandub käibemaks. Hankelepingu maksumus koos käibemaksuga on 10 440 (kümme tuhat nelisada nelikümmend) eurot.“

3. Muuta punkti 4.1, tööde teostamise tähtaeg on 30.04.2022 ja muuta punkti 4.1.2. "Pärast hindamisaruande esitamist tellijale teavitab tellija digitaalselt koostatud hindamisaruande nõuetele vastavusest või puuduste kõrvaldamise vajadusest töövõtjat 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Töövõtja peab iga kord puudused kõrvaldama 2 (kahe) tööpäeva jooksul tellijalt vastava teavituse saamisest arvates“.

Üürilepingute lõpetamisega kaasneva varalise kahju hindamiseks teabe kogumine ja selgituste andmine on võtnud eeldatust rohkem aega nii töövõtjast kui ka tellijast mittesõltuvate asjaolude tõttu.Pikendame tähtaega:10.06.2022

VII.2.2)Muutmise põhjused
Muudatuse vajadus tuleneb olukorrast, mida hoolas hankija ei saanud ette näha (direktiivi 2014/23/EL artikli 43 lõike 1 punkt c, direktiivi 2014/24/EL artikli 72 lõike 1 punkt c, direktiivi 2014/25/EL artikli 89 lõike 1 punkt c)
Muudatuse tegemise põhjuseks olevate asjaolude kirjeldus ja nende asjaolude ettenägematu laadi selgitus:

Hankelepingu muutmise tulemusel pikendatakse hankelepingu täitmise tähtaega ja tasustatakse lisatöö vastavalt kokkuleppele, samuti vormistatakse igale üürnikule hüvitise määramise hindamisaruanded kinnisasjade hüvitusväärtuse hindamisaruannetest eraldi. Andmed mõnede üürnike kohta selgusid alles hindamise käigus, hindamine on kujunenud tavapärasest keerukamaks ning on vajadus koguda täiendavat informatsiooni üürilepingute lõpetamisega kaasnevate kahjude kohta, samuti tuleb analüüsida menetlusosaliste esitatud infot.

VII.2.3)Maksumuse suurenemine
Lepingu ajakohastatud kogumaksumus enne muudatusi (võttes arvesse võimalikke lepingu varasemaid muudatusi ja hinna muudatusi ning direktiivi 2014/23/EL puhul asjaomase liikmesriigi keskmist inflatsiooni)
Maksumus käibemaksuta: 8 700.00 EUR
Lepingu kogumaksumus pärast muudatusi
Maksumus käibemaksuta: 8 700.00 EUR