Dienstleistungen - 271844-2022

20/05/2022    S98

Bulgarien-Sofia: Bewachungsdienste

2022/S 098-271844

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa
Nationale Identifikationsnummer: 121858220
Postanschrift: ul. Krichim No. 1
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1407
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Kristiyan Velinov
E-Mail: kvelinov@nhif.bg
Telefon: +359 29659214
Fax: +359 29659165
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.nhif.bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.nhif.bg/page/2170

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Осъществяване на охранителна дейност на обектите на НЗОК”

Referenznummer der Bekanntmachung: 2170
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79713000 Bewachungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Осъществяване на охранителна дейност на обектите на НЗОК”

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79713000 Bewachungsdienste
79711000 Überwachung von Alarmanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Hauptort der Ausführung:

На адресите на обектите, посочени в т. 1 на Техническите изисквания и спецификации, приложение № 1 към документацията на поръчката.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

В предмета на обществената поръчка се включват следните основни дейности:

1.Организиране и осъществяване на невъоръжена физическа охрана – денонощна за сградата на СЗОК и РЗОК – София област, на ул. „Енос“ № 10, и 10-часова дневна за останалите обекти в столицата и страната, включваща дейности по охрана на служителите и имуществото на Възложителя в обектите чрез охранителите, и с помощта на мобилни сили при необходимост. В работните дни (от понеделник до петък) следва да се осъществява контролно-пропусквателен режим в обектите за работното време на служителите в съответния обект.

2. Охрана с централизирана СОТ на обектите с дневна физическа охрана - през нощта от 18:00 ч. до 08:00 ч. и 24 часа през неработни (почивни и празнични) дни, и 24- часова охрана със СОТ за обектите без физическа охрана.

3. Абонаментно техническа профилактика, поддържане и ремонт на изградените системи за сигурност в обектите (СОТ, ВН, ПИТ и КД), включително с доставка и монтаж на резервни части.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 36
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 005-006792

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: РД-14-346
Bezeichnung des Auftrags:

„Осъществяване на охранителна дейност на обектите на НЗОК”

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
30/12/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 121819662
Postanschrift: бул. Цариградско шосе, № 141
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: bids@vipsecurity.bg
Telefon: +359 894429981
Fax: +359 29635296
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 2 500 000.00 BGN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Обявлението за изменение не подлежи на обжалване

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
79713000 Bewachungsdienste
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79713000 Bewachungsdienste
79711000 Überwachung von Alarmanlagen
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Hauptort der Ausführung:

На адресите на обектите, посочени в т. 1 на Техническите изисквания и спецификации, приложение № 1 към документацията на поръчката.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

В предмета на обществената поръчка се включват следните основни дейности:

1.Организиране и осъществяване на невъоръжена физическа охрана – денонощна за сградата на СЗОК и РЗОК – София област, на ул. „Енос“ № 10, и 10-часова дневна за останалите обекти в столицата и страната, включваща дейности по охрана на служителите и имуществото на Възложителя в обектите чрез охранителите, и с помощта на мобилни сили при необходимост. В работните дни (от понеделник до петък) следва да се осъществява контролно-пропусквателен режим в обектите за работното време на служителите в съответния обект.

2. Охрана с централизирана СОТ на обектите с дневна физическа охрана - през нощта от 18:00 ч. до 08:00 ч. и 24 часа през неработни (почивни и празнични) дни, и 24- часова охрана със СОТ за обектите без физическа охрана.

3. Абонаментно техническа профилактика, поддържане и ремонт на изградените системи за сигурност в обектите (СОТ, ВН, ПИТ и КД), включително с доставка и монтаж на резервни части.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 36
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 2 500 000.00 BGN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 121819662
Postanschrift: бул. Цариградско шосе, № 141
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: bids@vipsecurity.bg
Telefon: +359 894429981
Fax: +359 29635296
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, чл. 5, ал. 5 и чл. 42 на договор № РД-14-346/30.12.2020 г. е сключено допълнително споразумение К№ РД-14-346/11.05.2022 г. с „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД, с което месечната цена за физическа охрана се увеличва от 63 081,17 лв. без ДДС на 66 793,28 лв. без ДДС. Изменението е във връзка с предвидено в чл. 5, ал. 5 на договор № РД-14-346/30.12.2020 г. прилагане на опцията за увеличение на цената, в случай на увеличение на МРЗ за страната. С увеличението на цената за извършване на физическа охрана не се увеличва общата стойност на договора от 2 500 000 лв. без ДДС, тъй като тази стойност е максимално допустимата за действието на договора.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

С писмо с вх. № 18-00-720/29.03.2022 г. от „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД е постъпило предложение за изменение на договор № РД-14-346/30.12.2020 г., във връзка с увеличение на Минималната работна заплата (МРЗ) за страната, считано от 01.04.2022 г., с Постановление на Министерски съвет № 37/24.03.2022 г. В писмото е представен разчет на разходите за физическа охрана, като се предлага месечната цена да се увеличи от 63 081,17 лв. без ДДС на 66 793,28 лв. без ДДС. В документацията на поръчка и сключения договор е посочено, че при промяна на нормативно определената МРЗ, месечната вноска без ДДС за обектите с физическа охрана от договора се индексира съобразно размера на увеличението съгласно Постановлението на Министерски съвет. С оглед на горното е сключено допълнително споразумение, като общата стойност на договора от 2 500 000 лв. без ДДС не се променя. Със сключеното Допълнително споразумение действието на Допълнително споразумение K№ РД-14-346/27.01.2021 г. се обезсилва,считано от 01.04.2022 г.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 2 500 000.00 BGN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 2 500 000.00 BGN