Dienstleistungen - 271941-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer

2022/S 098-271941

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Poczta Polska S.A.
Postanschrift: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-940
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Bartosik
E-Mail: zakupy_gdansk@poczta-polska.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi regularnych przewozów pracowniczych (osób osadzonych).

Referenznummer der Bekanntmachung: BZA.2600.551.2021.DTPN
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60172000 Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 12

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 031-080760

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi regularnych przewozów pracowniczych (osób osadzonych).

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
60172000 Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi regularnych przewozów pracowniczych pojazdami Wykonawcy w dni robocze oraz soboty, zgodnie z rozkładem jazdy autobusów i busów stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy. Trasa świadczenia przewozów:

kurs 1 - ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin - ul. Druckiego-Lubeckiego 1c, 71-656 Szczecin

kurs 2 - ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin - ul. Druckiego-Lubeckiego 1c, 71-656 Szczecin

kurs 3 - ul. Druckiego-Lubeckiego 1c, 71-656 Szczecin - ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin

kurs 4 - ul. Druckiego-Lubeckiego 1c, 71-656 Szczecin - ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin.

Szacunkowa ilość kursów: 1044.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt 2) lit. c) ustawy Pzp, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego (do 25% wartości usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego).

Warunki, na jakich zostaną udzielone ww. zamówienia z wolnej ręki:

1) Ilość kursów: 261

2) Wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji;

3) Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe;

4) Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe;

5) Termin realizacji zamówienia dodatkowego: 3 miesiące w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji zamówienia podstawowego.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 12
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 82 476.00 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: APRA Andrzej Prasał
Postanschrift: ul. Chabrowa 3
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 70-896
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Pzp z dnia 11.09.2019r. Zmiana umowy spowodowana jest postępującym wzrostem cen paliw (benzyny i oleju napędowego), wywołanym w głównej mierze konfliktem zbrojnym w Ukrainie, którego poziomu Strony działając z należytą starannością nie mogły przewidzieć. Wybuch wojny na terytorium Ukrainy stanowi siłę wyższą i skutkował niekontrolowaną i nagłą zmianą cen paliw. Zawarta umowa nie przewiduje mechanizmu indeksacji ceny jednostkowej za przejechanie 1 – go km w zakresie ceny paliw stanowiących jeden z kosztów realizacji przedmiotu Umowy.W związku z powyższym przygotowano aneks wprowadzający korektę w okresie rozliczeniowym od 01.04 do 30.06.2022 r.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 82 476.00 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 82 476.00 PLN