Dienstleistungen - 271945-2022

20/05/2022    S98

die Niederlande-Utrecht: Entwicklung von allgemeinen Dienstprogrammen

2022/S 098-271945

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Nationale Identifikationsnummer: 361633343
Postanschrift: Griffioenlaan 2
Ort: Utrecht
NUTS-Code: NL Nederland
Postleitzahl: 3526 LA
Land: Niederlande
Kontaktstelle(n): Mark Ruygvoorn
E-Mail: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.rijkswaterstaat.nl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

31145697: Vervangend beslis- en besturingssysteem voor de Stormvloedkering Ramspol

Referenznummer der Bekanntmachung: 31145697
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72212771 Entwicklung von allgemeinen Dienstprogrammen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34996200 Steuer- und Überwachungs-, Sicherheits- oder Signaleinrichtungen für die Binnenschifffahrt
45240000 Wasserbauarbeiten
45246410 Wartung von Hochwasserschutzanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL211 Noord-Overijssel
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 01/11/2019
Ende: 01/12/2021

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 013-026714

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

31145697: Vervangend beslis- en besturingssysteem voor de Stormvloedkering Ramspol

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
72212771 Entwicklung von allgemeinen Dienstprogrammen
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL211 Noord-Overijssel
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

De Stormvloedkering Ramspol (SVKR) is een kerende constructie met een overspanning van circa 300 meter in het Ramsdiep en de Ramsgeul, samengesteld uit drie opblaasbare balgen en een dijklichaam. Het Beslis- & Besturingssysteem is het geheel aan hard- en software dat benodigd is voor het bedienen, besturen, beslissen en bewaken van de stormvloedkering. De bestaande situatie van het B&B-systeem is end of life en voldoet niet (meer) aan de eisen die door Rijkswaterstaat gesteld worden aan dit soort systemen. Het doel van deze inkoop is dan ook om het huidige beslis- en besturingssysteem van de stormvloedkering Ramspol (SVKR) te vervangen. Daardoor moet de veiligheid, het autonoom bewaken, beslissen, besturen en bedienen (functionaliteit) en daarmee de betrouwbaarheid van de stormvloedkering Ramspol voor langere tijd gewaarborgd blijven.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 31/01/2022
Ende: 01/05/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 45 261.01 EUR
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Istimewa Elektrotechniek B.V.
Postanschrift: Frankrijkweg 3
Ort: Vlissingen
NUTS-Code: NL Nederland
Postleitzahl: 4380 AA
Land: Niederlande
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Bij de vervanging van het B&B-systeem wordt de hardware ondergebracht in 4 ipv 6 besturingskasten. Alle in- en uitgaande IO’s krijgen een nieuwe referentie. Dit kan tot gevolg hebben dat de verwijzingen van de RPA-tekeningen naar de tekeningen van het nieuwe B&B-systeem niet meer correct zijn. De aanpassing aan alle tekeningen worden meegenomen in reguliere proces door de reeds ingewerkte specialisten. De verwijzigingen naar de juiste besturingskasten worden op de nieuwe en bestaande tekeningen meegenomen. Daarom is een verandering van opdrachtnemer niet mogelijk. Dit zou leiden tot aanzienlijke kostenstijging door meer uitzoek- c.q. inwerktijd door een andere opdrachtnemer. De planning staat al onder druk en zal door het uitvoeren van een nieuwe uitvraag een half jaar of langer uitlopen door het inwerken van een andere opdracht.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 409 807.68 EUR
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 2 767 801.68 EUR