Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 271963-2022

20/05/2022    S98

Tschechien-Strakonice: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste

2022/S 098-271963

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Nationale Identifikationsnummer: 01312774
Postanschrift: Palackého náměstí 1090
Ort: Strakonice
NUTS-Code: CZ031 Jihočeský kraj
Postleitzahl: 38601
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Jiří Roučka
E-Mail: j.roucka@spucr.cz
Telefon: +420 702153008
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://spucr.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.spucr.cz

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Komplexní pozemkové úpravy Kraselov

Referenznummer der Bekanntmachung: 2VZ6228/2015-505206
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71250000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Komplexní pozemkové úpravy Kraselov

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71250000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ031 Jihočeský kraj
Hauptort der Ausführung:

kraj Jihočeský, okres Strakonice, obec Kraselov, k. ú. Kraselov

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kraselov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu ve vyhlášce č. 256/2013 Sb. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhů pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zrušení nebo zřízení věcného břemene.

Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území obce Kraselov, mimo zastavěné území obce. Předpokládaná výměra řešeného území je 661 ha. Na části území budou řešeny příděly (cca 11 ha).

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 21/12/2015
Ende: 30/09/2024
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2015/S 253-463546

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Komplexní pozemkové úpravy Kraselov

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
21/12/2015
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 61682764
Postanschrift: Pod Anenskou 245
Ort: Příbram
NUTS-Code: CZ Česko
Postleitzahl: 26101
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 2 452 940.00 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Telefon: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet-Adresse: http://www.compet.cz
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Telefon: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet-Adresse: http://www.compet.cz
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
71250000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ031 Jihočeský kraj
Hauptort der Ausführung:

kraj Jihočeský, okres Strakonice, obec Kraselov, k. ú. Kraselov

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kraselov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu ve vyhlášce č. 256/2013 Sb. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhů pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zrušení nebo zřízení věcného břemene.

Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území obce Kraselov, mimo zastavěné území obce. Předpokládaná výměra řešeného území je 661 ha. Na části území budou řešeny příděly (cca 11 ha).

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 21/12/2015
Ende: 30/09/2024
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 2 452 940.00 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 61682764
Postanschrift: Pod Anenskou 245
Ort: Příbram
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
Postleitzahl: 261 01
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Dodatkem č. 1 byla provedena změna termínů odevzdání jednotlivých fakturačních celků a navýšena cena o 137 000,- bez DPH (dodatečné zjišťování hranic přídělových lokalit)

Dodatkem č. 2 byl vložen nový odstavec v souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016

Dodatky č. 3 až 7 byly provedeny změny termínů odevzdání jednotlivých fakturačních celků

Dodatkem č. 8 byla navýšena cena o vícepráce ve výši 83 900,- Kč bez DPH a ponížena cena o méněpráce ve výši 35 000,- Kč bez DPH

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

V souvislosti s výsledky projednání PSZ sborem zástupců nevzešla potřeba vypracování IGP (pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků). Bylo dále ujednáno, že budou navrženy k realizaci tři nové vodní nádrže. U těchto je naopak IGP bezpodmínečně nutný (na větší ploše) - počet skutečných MJ pro vypracování IGP (pro vodohospodářská a protierozní opatření) na 11 MJ. Smlouva o dílo předpokládá 4 MJ.

Dále nebyla vyšetřena část hranice mezi pozemky řešenými a neřešenými - nutno provést kompletní ZPH. Rozsah tohoto dodatečného ZPH je vyčíslen celkem na 161 m. Dále na základě nesouhlasu s řešením pozemků, vznikla potřeba provedení nového ZPH u pozemků nově neřešených. Rozsah tohoto dodatečného ZPH je vyčíslen celkem na 439 m.

Dále je nutné uhradit vícepráce provedené zpracovatelem na F.C. 3.1.4a. Smlouva o dílo předpokládá počet měrných jednotek 33 (1 MJ = 100bm). Skutečný rozsah prací je 56 MJ .

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 2 452 940.00 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 2 638 840.00 CZK