Dienstleistungen - 271974-2022

20/05/2022    S98

Estland-Tallinn: Software-Entwicklung

2022/S 098-271974

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Eesti Rahvusraamatukogu
Nationale Identifikationsnummer: 74000139
Postanschrift: Tõnismägi 2
Ort: Tallinn
NUTS-Code: EE Eesti
Postleitzahl: 15189
Land: Estland
Kontaktstelle(n): AGO ODER
E-Mail: nlib@nlib.ee
Telefon: +372 56807511
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.nlib.ee

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tarkvara "Raamatud liikuma" arendusteenus

Referenznummer der Bekanntmachung: 209719
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72262000 Software-Entwicklung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72262000 Software-Entwicklung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: EE Eesti
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Hankemenetluses sõlmitud lepingu tulemusena kujundatakse ja käivitatakse kaasaegne raamatukogulaenutuse teenus Eestis. Lahenduse eesmärk on ühendada Eesti raamatukogude kollektsioonid ühte lihtsasse otsingusse ning võimaldada kasutajale soovitud raamatute koju (või kodukoha lähedasse asukohta) tellimist kõikjalt Eestis. Raamatukogudesse soetatud väljaanded muutuvad mobiilseks ning kliendi kasutusse saab terve Eesti raamatukoguvõrk. Lepingu tulemusel valmib platvorm raamatukogude jaoks ning veebikeskkond ja mobiilirakendus lõppkasutajale.

Hanget ei ole jaotatud osadeks, kuivõrd osade eraldi hankimine on seotud riskidega, et terviklahendus ei hakka eesmärgipäraselt tööle. Otsus hankida kõik töölõigud (analüüs, prototüübi väljatöötamine, arenduse teostus ja testimine) ühes hankes tugineb soovil põhjalikke dialooge pidada ning maandada riske ja kindlustada projekti protsesside sujuvus piiratud ajaraami kontekstis, ennetades olukorda, kus analüüs ei osutu arendaja jaoks piisavaks.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 13
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

EAS-i innovatsiooni edendavate hangete programm. Taotluse registreerimisnumber EU52021

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 045-112534

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1-11/30
Bezeichnung des Auftrags:

Hankeleping Tarkvara "Raamatud liikuma" arendusteenus

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
22/02/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Osaühing Net Group
Nationale Identifikationsnummer: 10585438
Postanschrift: A. H. Tammsaare tee 92
Ort: Tallinn
NUTS-Code: EE Eesti
Postleitzahl: 13423
Land: Estland
E-Mail: info@netgroup.ee
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 416 000.00 EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused juhul, kui:

2.1. kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse;

2.2. kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse;

2.3. hankemenetluse käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused, mis muudavad hanke realiseerimise

võimatuks (hankija eelarveliste vahendite kärpimine, hankija taotluse Euroopa Liidu vahendite kaasamiseks

hankelepingu rahastamisel rahuldamata jätmine või osaline rahuldamine, vms);

2.4. hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks hankijast sõltumatutel põhjustel.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postanschrift: Endla 13/Lõkke 5
Ort: Tallinn
Postleitzahl: 10122
Land: Estland
E-Mail: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internet-Adresse: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postanschrift: Endla 13/Lõkke 5
Ort: Tallinn
Postleitzahl: 10122
Land: Estland
E-Mail: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internet-Adresse: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
72262000 Software-Entwicklung
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72262000 Software-Entwicklung
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: EE Eesti
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankemenetluses sõlmitud lepingu tulemusena kujundatakse ja käivitatakse kaasaegne raamatukogulaenutuse teenus Eestis. Lahenduse eesmärk on ühendada Eesti raamatukogude kollektsioonid ühte lihtsasse otsingusse ning võimaldada kasutajale soovitud raamatute koju (või kodukoha lähedasse asukohta) tellimist kõikjalt Eestis. Raamatukogudesse soetatud väljaanded muutuvad mobiilseks ning kliendi kasutusse saab terve Eesti raamatukoguvõrk. Lepingu tulemusel valmib platvorm raamatukogude jaoks ning veebikeskkond ja mobiilirakendus lõppkasutajale.

Hanget ei ole jaotatud osadeks, kuivõrd osade eraldi hankimine on seotud riskidega, et terviklahendus ei hakka eesmärgipäraselt tööle. Otsus hankida kõik töölõigud (analüüs, prototüübi väljatöötamine, arenduse teostus ja testimine) ühes hankes tugineb soovil põhjalikke dialooge pidada ning maandada riske ja kindlustada projekti protsesside sujuvus piiratud ajaraami kontekstis, ennetades olukorda, kus analüüs ei osutu arendaja jaoks piisavaks.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 13
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 416 000.00 EUR
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Osaühing Net Group
Nationale Identifikationsnummer: 10585438
Postanschrift: A. H. Tammsaare tee 92
Ort: Tallinn
NUTS-Code: EE Eesti
Postleitzahl: 13423
Land: Estland
E-Mail: info@netgroup.ee
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Muudeti hankelepingu tähtaega. Uus tähtaeg 07.06.2022.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

1. Hanke planeerimisel nähti ette, et töövõtja peab kogu projekti vältel (st nii tarkvara arenduseks kui ka selle lõpptestimiseks) tagama vajalike serverite olemasolu ja tarkvara- liidestuste tegemise. Hankelepingu täitmise käigus selgus, et teenuse terviktestimiseks on vajalik uue, pre-live keskkonna seadistamine, kuna osad teenusepakkujad (nt makselahenduse puhul) ei võimalda täies mahus testimist arendaja testkeskkonnas. Täiendavate, keskkonna seadistamiseks vajalike tööde teostamiseks on vaja täiendavat lisaaega, mida hankijal ei olnud võimalik ette näha.

2. Arvestades projekti olemust, eelkõige selle uudsust ja keerukust (Euroopa Kohtu praktikas on tunnustatud, et infosüsteemide arendusteenused on ühed keerukaimate lepingutega hanked, sõltudes nüanssidest, mis hankijatele ei pruugi koheselt teada olla), on vajalike keskkondade ja teenuste tellimiste ettevalmistamine ja lepingute sõlmimine kolmandate isikutega võtnud algse ajaplaaniga võrreldes eeldatust kauem aega.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 416 000.00 EUR
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 416 000.00 EUR