Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 271974-2022

20/05/2022    S98

Eesti-Tallinn: Tarkvara arendusteenused

2022/S 098-271974

Muutmise teade

Lepingu/kontsessiooni muutmine selle kehtivuse ajal

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Eesti Rahvusraamatukogu
Riiklik registreerimisnumber: 74000139
Postiaadress: Tõnismägi 2
Linn: Tallinn
NUTS kood: EE Eesti
Sihtnumber: 15189
Riik: Eesti
Kontaktisik: AGO ODER
E-post: nlib@nlib.ee
Telefon: +372 56807511
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.nlib.ee

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Tarkvara "Raamatud liikuma" arendusteenus

Viitenumber: 209719
II.1.2)CPV põhikood
72262000 Tarkvara arendusteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
72262000 Tarkvara arendusteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE Eesti
II.2.4)Hanke kirjeldus lepingu sõlmimise ajal:

Hankemenetluses sõlmitud lepingu tulemusena kujundatakse ja käivitatakse kaasaegne raamatukogulaenutuse teenus Eestis. Lahenduse eesmärk on ühendada Eesti raamatukogude kollektsioonid ühte lihtsasse otsingusse ning võimaldada kasutajale soovitud raamatute koju (või kodukoha lähedasse asukohta) tellimist kõikjalt Eestis. Raamatukogudesse soetatud väljaanded muutuvad mobiilseks ning kliendi kasutusse saab terve Eesti raamatukoguvõrk. Lepingu tulemusel valmib platvorm raamatukogude jaoks ning veebikeskkond ja mobiilirakendus lõppkasutajale.

Hanget ei ole jaotatud osadeks, kuivõrd osade eraldi hankimine on seotud riskidega, et terviklahendus ei hakka eesmärgipäraselt tööle. Otsus hankida kõik töölõigud (analüüs, prototüübi väljatöötamine, arenduse teostus ja testimine) ühes hankes tugineb soovil põhjalikke dialooge pidada ning maandada riske ja kindlustada projekti protsesside sujuvus piiratud ajaraami kontekstis, ennetades olukorda, kus analüüs ei osutu arendaja jaoks piisavaks.

II.2.7)Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus
Kestus kuudes: 13
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

EAS-i innovatsiooni edendavate hangete programm. Taotluse registreerimisnumber EU52021

IV osa: Hankemenetlus

IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva lepingu kohta avaldatud lepingu sõlmimise teade
Teate number ELTs: 2021/S 045-112534

V osa: Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

Hankelepingu nr: 1-11/30
Nimetus:

Hankeleping Tarkvara "Raamatud liikuma" arendusteenus

V.2)Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine
V.2.1)Lepingu sõlmimise/kontsessiooni andmise otsuse kuupäev:
22/02/2021
V.2.2)Teave pakkumuste kohta
Leping/kontsessioonileping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei
V.2.3)Töövõtja/kontsessionääri nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Osaühing Net Group
Riiklik registreerimisnumber: 10585438
Postiaadress: A. H. Tammsaare tee 92
Linn: Tallinn
NUTS kood: EE Eesti
Sihtnumber: 13423
Riik: Eesti
E-post: info@netgroup.ee
Töövõtja/kontsessionäär on VKE: jah
V.2.4)Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta (lepingu sõlmimise ajal;käibemaksuta)
Hanke lõplik kogumaksumus: 416 000.00 EUR

VI osa: Lisateave

VI.3)Lisateave:

1. Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused juhul, kui:

2.1. kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse;

2.2. kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse;

2.3. hankemenetluse käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused, mis muudavad hanke realiseerimise

võimatuks (hankija eelarveliste vahendite kärpimine, hankija taotluse Euroopa Liidu vahendite kaasamiseks

hankelepingu rahastamisel rahuldamata jätmine või osaline rahuldamine, vms);

2.4. hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks hankijast sõltumatutel põhjustel.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
16/05/2022

VII osa: Lepingu/kontsessiooni muudatused

VII.1)Hanke kirjeldus pärast muudatusi
VII.1.1)CPV põhikood
72262000 Tarkvara arendusteenused
VII.1.2)CPV lisakood(id)
72262000 Tarkvara arendusteenused
VII.1.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE Eesti
VII.1.4)Hanke kirjeldus:

Hankemenetluses sõlmitud lepingu tulemusena kujundatakse ja käivitatakse kaasaegne raamatukogulaenutuse teenus Eestis. Lahenduse eesmärk on ühendada Eesti raamatukogude kollektsioonid ühte lihtsasse otsingusse ning võimaldada kasutajale soovitud raamatute koju (või kodukoha lähedasse asukohta) tellimist kõikjalt Eestis. Raamatukogudesse soetatud väljaanded muutuvad mobiilseks ning kliendi kasutusse saab terve Eesti raamatukoguvõrk. Lepingu tulemusel valmib platvorm raamatukogude jaoks ning veebikeskkond ja mobiilirakendus lõppkasutajale.

Hanget ei ole jaotatud osadeks, kuivõrd osade eraldi hankimine on seotud riskidega, et terviklahendus ei hakka eesmärgipäraselt tööle. Otsus hankida kõik töölõigud (analüüs, prototüübi väljatöötamine, arenduse teostus ja testimine) ühes hankes tugineb soovil põhjalikke dialooge pidada ning maandada riske ja kindlustada projekti protsesside sujuvus piiratud ajaraami kontekstis, ennetades olukorda, kus analüüs ei osutu arendaja jaoks piisavaks.

VII.1.5)Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus
Kestus kuudes: 13
VII.1.6)Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta (käibemaksuta)
Lepingu/osa/kontsessiooni lõplik kogumaksumus: 416 000.00 EUR
VII.1.7)Töövõtja/kontsessionääri nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Osaühing Net Group
Riiklik registreerimisnumber: 10585438
Postiaadress: A. H. Tammsaare tee 92
Linn: Tallinn
NUTS kood: EE Eesti
Sihtnumber: 13423
Riik: Eesti
E-post: info@netgroup.ee
Töövõtja/kontsessionäär on VKE: jah
VII.2)Teave muudatuste kohta
VII.2.1)Muudatuste kirjeldus
Muudatuste laad ja ulatus (viidates lepingu võimalikele varasematele muudatustele):

Muudeti hankelepingu tähtaega. Uus tähtaeg 07.06.2022.

VII.2.2)Muutmise põhjused
Muudatuse vajadus tuleneb olukorrast, mida hoolas hankija ei saanud ette näha (direktiivi 2014/23/EL artikli 43 lõike 1 punkt c, direktiivi 2014/24/EL artikli 72 lõike 1 punkt c, direktiivi 2014/25/EL artikli 89 lõike 1 punkt c)
Muudatuse tegemise põhjuseks olevate asjaolude kirjeldus ja nende asjaolude ettenägematu laadi selgitus:

1. Hanke planeerimisel nähti ette, et töövõtja peab kogu projekti vältel (st nii tarkvara arenduseks kui ka selle lõpptestimiseks) tagama vajalike serverite olemasolu ja tarkvara- liidestuste tegemise. Hankelepingu täitmise käigus selgus, et teenuse terviktestimiseks on vajalik uue, pre-live keskkonna seadistamine, kuna osad teenusepakkujad (nt makselahenduse puhul) ei võimalda täies mahus testimist arendaja testkeskkonnas. Täiendavate, keskkonna seadistamiseks vajalike tööde teostamiseks on vaja täiendavat lisaaega, mida hankijal ei olnud võimalik ette näha.

2. Arvestades projekti olemust, eelkõige selle uudsust ja keerukust (Euroopa Kohtu praktikas on tunnustatud, et infosüsteemide arendusteenused on ühed keerukaimate lepingutega hanked, sõltudes nüanssidest, mis hankijatele ei pruugi koheselt teada olla), on vajalike keskkondade ja teenuste tellimiste ettevalmistamine ja lepingute sõlmimine kolmandate isikutega võtnud algse ajaplaaniga võrreldes eeldatust kauem aega.

VII.2.3)Maksumuse suurenemine
Lepingu ajakohastatud kogumaksumus enne muudatusi (võttes arvesse võimalikke lepingu varasemaid muudatusi ja hinna muudatusi ning direktiivi 2014/23/EL puhul asjaomase liikmesriigi keskmist inflatsiooni)
Maksumus käibemaksuta: 416 000.00 EUR
Lepingu kogumaksumus pärast muudatusi
Maksumus käibemaksuta: 416 000.00 EUR