Suministros - 271985-2019

12/06/2019    S111

Sverige-Stockholm: Skrivare och kurvskrivare

2019/S 111-271985

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 098-236864)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Stockholms läns landsting
Nationellt registreringsnummer: 232100-0016
Postadress: Box 22550
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 104 22
Land: Sverige
Kontaktperson: Lisa Borgh
E-post: lisa.borgh@sll.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.sll.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Skrivare, skanner, fax och toners, SLL811

Referensnummer: RS 2019-0261
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
30232100 Skrivare och kurvskrivare
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Skrivare, skanner, fax och toners, SLL811

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/06/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 098-236864

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 24/06/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 04/07/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 25/06/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 05/07/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: