Suministros - 271986-2019

12/06/2019    S111

Polonia-Varsovia: Paquetes de software de seguridad

2019/S 111-271986

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 086-205676)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Dirección postal: Piękna 20
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-549
País: Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Macierzyńska-Marczak
Correo electrónico: zamowienia@knf.gov.pl
Teléfono: +48 222625263
Fax: +48 222625274
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.knf.gov.pl
Dirección del perfil de comprador: www.knf.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wdrożenie Systemu DLP (Data Loss Prevention)

Número de referencia: DAI.WZP.2610.4.2019
II.1.2)Código CPV principal
48730000 Paquetes de software de seguridad
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu do ochrony stacji roboczych i infrastruktury IT przed wyciekiem danych w UKNF. System musi posiadać moduł klasyfikacji informacji wraz z modułem szyfrowania/zarządzania prawami dostępu, modułem ochrony przed wyciekiem danych oraz modułem ochrony antywirusowej. W ramach realizacji Umowy Wykonawca przygotuje projekt techniczny Systemu, dostarczy niezbędne licencje do korzystania z Systemu przez 1 100 użytkowników, opracuje dokumentację powykonawczą Systemu, zapewni szkolenia oraz będzie świadczył usługi wsparcia technicznego przez okres 36 miesięcy.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 086-205676

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 11/06/2019
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 18/06/2019
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 11/06/2019
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 18/06/2019
Hora local: 13:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: