Dienstleistungen - 272024-2022

20/05/2022    S98

Magyarország-Budapest: Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság

2022/S 098-272024

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: 15827186241
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szigeti Eszter
E-mail: eszter.szigeti@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 18961173
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nkoh.kormany.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

78/22 Giro d’Italia Nagy Rajt NSÜ

Hivatkozási szám: EKR000701132022
II.1.2)Fő CPV-kód
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

78/22 Giro d’Italia Nagy Rajt NSÜ

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45237000 Színpad építése
45340000 Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése
45451000 Dekorációs munka
51000000 Beszerelési szolgáltatások (kivéve szoftverek)
55000000 Szállodaipari, éttermi és kiskereskedelmi szolgáltatások
55300000 Éttermi és felszolgálási szolgáltatások
79300000 Gazdasági és piackutatás; közvéleménykutatás és statisztika
79310000 Piackutatási szolgáltatások
79320000 Közvélemény-kutatási szolgáltatások
79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások
79416000 Public relations szolgáltatások
79710000 Biztonsági szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
79950000 Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások
79960000 Fényképészeti és járulékos szolgáltatások
92000000 Szolgáltatások a pihenés, kultúra és sport területén
92100000 Mozifilmmel és videofilmmel kapcsolatos szolgáltatások
92200000 Rádióval és televízióval kapcsolatos szolgáltatások
92300000 Szórakoztatási szolgáltatások
92312000 Művészeti szolgáltatások
92331100 Vásári szolgáltatások
92340000 Tánc- és előadó-művészeti szolgáltatások
92360000 Pirotechnikai szolgáltatások
92370000 Hangtechnikusi szolgáltatások
92620000 Sporttal kapcsolatos szolgáltatások
92621000 Sportesemény-támogatási szolgáltatások
92622000 Sportesemény-szervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó

1 792 000 000,- Ft + Áfa, azaz nettó egymilliárd-hétszázkilencvenkettőmillió forint + általános

forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó

keretösszeg 30 %-a, nettó 537 600 000,- Ft + Áfa, azaz nettó ötszázharminchétmillió-hatszázezer

forint + általános forgalmi adó opció.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 18/03/2022
Befejezés: 31/07/2022
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 094-260702

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

78/22 Giro d’Italia Nagy Rajt NSÜ

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
18/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Moonlight Event Szolgáltató Rendezvényszervező Kft
Nemzeti azonosító szám: 23444030241
Postai cím: Tövis utca Utca 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
E-mail: penzugy@moonlightevent.hu
Telefon: +36 305447884
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Visual Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25319721210
Postai cím: Gábor Áron Utca 22
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
E-mail: sarolta.odrobina@vegroup.hu
Telefon: +36 14300408
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1 792 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás dátuma: 2022. május 4.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/05/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79950000 Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45237000 Színpad építése
45340000 Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése
45451000 Dekorációs munka
51000000 Beszerelési szolgáltatások (kivéve szoftverek)
55000000 Szállodaipari, éttermi és kiskereskedelmi szolgáltatások
55300000 Éttermi és felszolgálási szolgáltatások
79300000 Gazdasági és piackutatás; közvéleménykutatás és statisztika
79310000 Piackutatási szolgáltatások
79320000 Közvélemény-kutatási szolgáltatások
79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások
79416000 Public relations szolgáltatások
79710000 Biztonsági szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
79960000 Fényképészeti és járulékos szolgáltatások
92000000 Szolgáltatások a pihenés, kultúra és sport területén
92100000 Mozifilmmel és videofilmmel kapcsolatos szolgáltatások
92200000 Rádióval és televízióval kapcsolatos szolgáltatások
92300000 Szórakoztatási szolgáltatások
92312000 Művészeti szolgáltatások
92331100 Vásári szolgáltatások
92340000 Tánc- és előadó-művészeti szolgáltatások
92360000 Pirotechnikai szolgáltatások
92370000 Hangtechnikusi szolgáltatások
92620000 Sporttal kapcsolatos szolgáltatások
92621000 Sportesemény-támogatási szolgáltatások
92622000 Sportesemény-szervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 1 867 240 000,- Ft + Áfa, azaz nettó egymilliárd-hétszázkilencvenkettőmillió forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 18/03/2022
Befejezés: 31/07/2022
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 867 240 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Moonlight Event Szolgáltató Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Tövis utca 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Visual Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Gábor Áron utca 22.
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Keretszerződés 7.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„7.1. Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés alapján felhasználható keretösszeg nettó 1 867 240 000,- Ft + Áfa, azaz nettó „egymilliárd-nyolcszázhatvanhétmillió-kettőszáznegyvenezer” forint + általános forgalmi adó (a továbbiakban: „Keretösszeg”).”

A Keretszerződés 7.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„7.2. A KM 18.3 pontjával összhangban a Keretösszeg 30%-a, azaz 560 172 000,- Ft + Áfa, azaz „ötszázhatvanmillió-százhetvenkettőezer” forint + általános forgalmi adó tekintendő opciónak (a továbbiakban: „opciós összeg”).

A Keretszerződés 7.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„7.3. A Megrendelő köteles a Keretösszeg 70%-át, azaz 1 307 068 000,- Ft + Áfa összeget, azaz „egymilliárd-háromszázhétmillió-hatvannyolcezer” forint + általános forgalmi adó összeget teljes egészében kimeríteni, ezen összeg erejéig Egyedi Megrendelőket kibocsátani, kivéve, ha a Keretszerződés megkötését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a Keretszerződés teljesítésére többé nem lenne képes, vagy az ilyen körülmény miatt a Keretszerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. A Megrendelő nem köteles az opciós összeg terhére Egyedi Megrendelőket kibocsátani, azonban ha akként dönt, az e körbe tartozó Egyedi Megrendelők kibocsátásáról is olyan időpontban kell gondoskodnia, hogy a Vállalkozó - figyelemmel a Keretszerződés időbeli hatályára - a szerződésszerű teljesítésre képes legyen.

A Keretszerződés 7.12. pontja az alábbiak szerint módosul:

„7.12. Megrendelő a KM 6.4. pontjában foglaltakra tekintettel, a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján az előleg igénylésének a lehetőségét, az Egyedi Megrendelők kibocsátására tekintet nélkül, előleg bekérő (proforma számla) alapján, legfeljebb a nettó keretösszeg 50%-áig, azaz nettó 933 620 000,- Ft összegig biztosítja. Tekintettel arra, hogy az előleg igénylésekor a később kiállításra kerülő Egyedi Megrendelők ÁFA-tartalma nem ismert, ezért az előleg bekérő (proforma számla) legfeljebb 735 133 800,-Ft + ÁFA összegig kerülhet kiállításra.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A jelen Keretszerződés módosítás 1.6. pontjában megjelölt költségemelkedésre tekintettel, továbbá annak érdekében, hogy a rendezvény továbbra is a tervezettnek megfelelően, az elvárt minőségi és szakmai színvonalon, valamint a műszaki leírásban megfogalmazott feltételeknek megfelelően kerüljön megvalósításra, a rendezvényre vonatkozó 1 792 000 000 Ft + ÁFA keretösszeg megemelése vált szükségessé, 75 240 000 Ft + ÁFA, azaz Hetvenötmillió-kettőszáznegyvenezer Forint + ÁFA-nak megfelelő összeggel . Ezért Felek, a Keretszerződés 13. pontja értelmében, a közbeszerzésekről 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (1) bekezdésére tekintettel, a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Megrendelő kezdeményezésére, közös megegyezéssel a Keretszerződést módosítják.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 792 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 867 240 000.00 HUF