Dienstleistungen - 272035-2022

20/05/2022    S98

Finnland-Sipoo: Auslieferung von Mahlzeiten

2022/S 098-272035

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sipoon kunta
Nationale Identifikationsnummer: 0203533-8
Postanschrift: Lukkarinmäentie 2
Ort: Sipoo
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postleitzahl: 04130
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Marianne Putus, Johanna Heikel
E-Mail: hankinnat@sipoo.fi
Telefon: +358 406523075
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.sipoo.fi
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Päiväkotien ja koulujen ateriakuljetukset sekä sosiaali- ja terveysaseman keittiön ateriakuljetuksia

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
55521200 Auslieferung von Mahlzeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankinnan kohteena on Sipoon Nikkilässä valmistettujen kylmien ja kuumien aterioiden kuljetukset kunnassa sijaitseviin päiväkoteihin, kouluihin sekä Nikkilässä sijaitsevaan henkilöstöruokalaan. Nyt kilpailutuksessa oleva sopimuskausi alkaa 1.8.2022. Sopimuskausi on kaksi vuotta. Perussopimuskauden jälkeen (2 vuotta) sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli tilaaja ei sitä erikseen irtisano. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta.

Hankintaan sisältyy myös aterioiden kuljetuspalvelut Nikkilässä sijaitsevaan Seniorikeskukseen. Tämä osa siirtyy Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tästä syystä OSA II aterioiden kuljetuspalvelusopimus solmitaan ajalle 1.8 – 31.12.2022 ja tilaaja varaa mahdollisuuden kahdelle vuoden pituiselle optiolle 1.1.2023 -31.12.2023 ja 1.1.2024-31.12.2024.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 435 000.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

OSA I Päiväkotien ja koulujen ateriakuljetukset sekä Kuntalan ateriakuljetukset alk. 1.1.2023

Los-Nr.: I
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
55521200 Auslieferung von Mahlzeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Hauptort der Ausführung:

Sipoon kunta

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kunnassa on kaksi keskuskeittiötä, joista ruokaa kuljetetaan kouluihin ja päiväkoteihin. Molemmat keittiöt sijaitsevat Sipoossa Nikkilän alueella.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Perussopimuskauden jälkeen (2 vuotta) sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli tilaaja ei sitä erikseen irtisano. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

OSA II Sosiaali- ja terveysaseman keittiön ateriakuljetuksia

Los-Nr.: II
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
55521200 Auslieferung von Mahlzeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Hauptort der Ausführung:

Sipoon kunta

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Nikkilässä sijaitseva sosiaali- ja terveysasema valmistaa lämpimiä aterioita, jotka kuljetetaan muutaman sadan metrin päässä sijaitsevaan Seniorikeskukseen.

Sosiaali- ja terveysaseman keittiöltä on tarve hankkia ateriakuljetuksia Seniorikeskukseen pelkästään viikonloppuisin, sekä joka toinen perjantai iltapäivä. Aterioita kuljetetaan seniorikeskukseen, jossa on kuusi osastoa. Osa osastoista sijaitsevat saman "oven takana". Aterioita jätetään neljään eri paikkaan. Seniorikeskus ja sosiaali- ja terveysaseman keittiö siirtyvät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveyskeskuksessa valmistetut Kuntalan henkilöstöruokalaan kuljetettavat ateriat, siirtyvät 1.1.2023 alkaen tämän tarjouspyynnön osan I voittavalle palveluntuottajalle.

Tarkempi kuvaus palvelusta ja sille asetetuista vähimmäisvaatimuksista löytyy liitteenä olevasta palvelun kuvauksesta.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Tilaajan toiminnan siirtyessä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue voi päättää kahdesta vuoden pituisesta optiosta 1.1.2023 -31.12.2023 ja 1.1.2024-31.12.2024.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 247-654568
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: I
Bezeichnung des Auftrags:

OSA I Päiväkotien ja koulujen ateriakuljetukset sekä Kuntalan ateriakuljetukset alk. 1.1.2023

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Posti Oy
Nationale Identifikationsnummer: 0109357-9
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Land: Finnland
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 360 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: II
Bezeichnung des Auftrags:

OSA II Sosiaali- ja terveysaseman keittiön ateriakuljetuksia

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
09/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Ilikrina Oy
Nationale Identifikationsnummer: 3108868-2
Ort: Espoo
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 72 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Hankinta-asian muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Markkinaoikeuden osoite muuttui yllä olevan mukaisesti 27.12.2021.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022