Varor - 272036-2019

12/06/2019    S111    - - Varor - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Slovenien-Maribor: Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling

2019/S 111-272036

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 099-239206)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Univerzitetni klinični center Maribor
5054150000
Ljubljanska ulica 5
Maribor
2000
Slovenien
Kontaktperson: oddelek nabave opreme
Telefon: +386 23211877
E-post: regina.stajnkopolutnik@ukc-mb.si
Nuts-kod: SI

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.ukc-mb.si/

I.1)Namn och adresser
Ministrstvo za zdravje
5030544000
Štefanova ulica 5
Ljubljana
1000
Slovenien
Telefon: +38 61486001
E-post: gp.mz@gov.si
Nuts-kod: SI

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.mz.gov.si

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Dobava mobilnih RTG aparatov za potrebe slikanja po oddelkih UKC Maribor

Referensnummer: 462-20(810203)/2019-2
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33110000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Dobava mobilnih RTG aparatov za potrebe slikanja po oddelkih UKC Maribor ter vzdrževanje opreme za obdobje 7 let po poteku garancijske dobe.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/06/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 099-239206

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: VI.3
I stället för:
Ska det stå:

Popravek razpisne dokumentacije (Specifikacije zahtev naročnika, Obrazec OBR-6/2, vzorec pogodbe (OBR-4), vzorec pogodbe o vzdrževanju opreme (OBR-5), Obrazec predračun (OBR-3)