Dienstleistungen - 272073-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Norrköping: Uthyrning eller leasing av bostäder

2022/S 098-272073

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Migrationsverket
Nationellt registreringsnummer: 202100-2163
Postadress: Slottsgatan 82
Ort: NORRKÖPING
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 60170
Land: Sverige
Kontaktperson: Elin Hjalmarsson
E-post: elin.hjalmarsson@migrationsverket.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.migrationsverket.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Direktupphandling - tillfälliga bostäder

Referensnummer: 3.2.2-2022-3830
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
70210000 Uthyrning eller leasing av bostäder
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kontraktet avser tillfälliga bostäder för i första hand personer som omfattas av rätt till skydd enligt EU:s så kallade Massflyktsdirektiv. Tjänsten är en heltäckande tjänst som inkluderar, dock inte uteslutande, tillhandahållande av utrustade boenderum, utrymmen för servering av måltider inklusive servering av måltider, måltider, hygienprodukter, hygienutrymmen, tvättutrustning, tvättprodukter, lekutrymmen, utrymmen för socialt umgänge, bevaknings- och säkerhetstjänster, bemanning, arbetsutrymme för Migrationsverkets personal, WiFi m.m. enligt i kontraktet angivna specifikationer. Offererade boendeplatser kan innefatta helpensionslösning och/eller självhushåll.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 13 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
44211100 Mobila byggnader och modulbyggnader
55110000 Hotellinkvartering
55200000 Camping och andra korttidsinkvarteringar (ej hotell)
55250000 Uthyrning av möblerade korttidsinkvarteringar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Detta kontrakt utgör en direktupphandling med stöd av Lagen om offentlig upphandling, LOU, 19a kap. 5 § med hänvisning till synnerlig brådska.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 6
Benämning på upphandlingen:

Direktupphandling - Tillfälliga bostäder

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 276
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Jokarjo AB
Nationellt registreringsnummer: 556064-4501
Ort: Skara
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Land: Sverige
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 13 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/05/2022