Varer - 272187-2018

26/06/2018    S120

Spanien-Alicante: El- og gasforsyning

2018/S 120-272187

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret
CVR-nummer: V-03965324
Postadresse: Avenida de Europa, 4
By: Alicante
NUTS-kode: ES521 Alicante / Alacant
Postnummer: 03008
Land: Spanien
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3785
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

El- og gasforsyning

Sagsnr.: AO/012/18
II.1.2)Hoved-CPV-kode
09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud er at indgå en aftale om el- og gasforsyning til forbrugsstederne i bygning AA1, AA2 og AA3 i Kontorets hovedkvarter, i overensstemmelse med den offentlige udbudsprocedure angivet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25.10.2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget.

Efter offentliggørelse i statstidende af 4.4.2009 er lavspændingstarifferne med virkning fra 1.7.2009 blevet nedsat, og det anses derfor for belejligt at søge efter tilbud til mere konkurrencedygtige priser på det liberaliserede energimarked.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 470 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Elforsyning til bygningerne i Kontorets hovedkvarter

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
09310000 Elektricitet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ES521 Alicante / Alacant
Hovedudførelsessted:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, Spanien.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter udelukkende levering af højspændingsenergi gennem en strømudbyder af den årsag, at aftaler om adgangen til elnet forvaltes direkte af Kontoret sammen med distributionsselskabet.

Kontoret vil betale de faktiske distributionsomkostninger direkte til sidstnævnte, så den valgte strømudbyder skal kun afkræve kontoret de aftalte omkostninger i overensstemmelse med denne udbudsprocedurens udvikling.

Al udstyr til forsyningsmåling er ophavsretligt beskyttet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Gasforsyning til bygningerne i Kontorets hovedkvarter

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
09123000 Naturgas
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ES521 Alicante / Alacant
Hovedudførelsessted:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, Spanien.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter udelukkende levering af naturgas.

I øjeblikket er udstyret til forsyningsmåling i AA2-bygningen ophavsretligt beskyttet, og udstyret til AA1-bygningen er lejet:

— AA1: gasmålerne er lejet og det telemetriske udstyr er ophavsretligt beskyttet.

— AA2: gasmålerne er ophavsretligt beskyttet, og der er ikke noget telemetrisk udstyr.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/07/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/08/2018
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, Spanien.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Potentielle tilbudsgivere må sende op til 2 repræsentanter.

Repræsentanternes navne og identifikationsdokumentnumre skal sendes til EUIPO pr. e-mail til procurement@euipo.europa.eu senest 1.8.2018.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet kan downloades fra adressen anført ovenfor i punkt I.3.

Webstedet vil blive opdateret regelmæssigt, og det er tilbudsgivernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer, ændringer eller svar på spørgsmål i udbudsperioden.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxemburgo
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i mangel heraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/06/2018