Vastaa lyhyeen kyselyyn ja auta kehittämään TED-sivustoa.

Palvelut - 272188-2018

26/06/2018    S120    Virastot - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Italia-Parma: Valmisteleva tuki muuntogeenisten kasvien kenttäkokeita koskevan vertailevan arvioinnin tilastollista arviointia varten sekä muuntogeenisten kasvien elintarvike-/rehuturvallisuutta koskevien toksikologisten tutkimusten arviointia varten

2018/S 120-272188

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)
Postiosoite: Via Carlo Magno 1A
Postitoimipaikka: Parma
NUTS-koodi: ITH52
Postinumero: 43126
Maa: Italia
Sähköpostiosoite: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3749
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3749
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Valmisteleva tuki muuntogeenisten kasvien kenttäkokeita koskevan vertailevan arvioinnin tilastollista arviointia varten sekä muuntogeenisten kasvien elintarvike-/rehuturvallisuutta koskevien toksikologisten tutkimusten arviointia varten

Viitenumero: OC/EFSA/GMO/2018/02
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73200000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankintamenettelyn tarkoituksena on tehdä puitesopimus 4 vuodeksi. Puitesopimus toteutetaan erillissopimusten tai tilauslomakkeiden avulla. Erillissopimuksessa tai tilauslomakkeessa määritetään erityisehdot yksittäisen toimeksiannon suorittamista varten.

Erityistavoitteet:

Tämä tarjouspyyntö on jaettu seuraaviin 2 erään:

— erä 1: valmisteleva tuki muuntogeenisten kasvien kenttäkokeita koskevan vertailevan arvioinnin tilastollista arviointia varten,

— erä 2: valmisteleva tuki muuntogeenisten kasvien elintarvike-/rehuturvallisuutta koskevien toksikologisten tutkimusten arviointia varten.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 300 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Valmisteleva tuki muuntogeenisten kasvien kenttäkokeita koskevan vertailevan arvioinnin tilastollista arviointia varten

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
73200000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00
Pääasiallinen suorituspaikka:

sopimusosapuolen toimitilat

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Erän 1 tarkoituksena on tarjota tilastollista tukea EFSAn geneettisesti muunnettuja organismeja käsittelevälle lautakunnalle analysoitaessa kenttäkokeista kerättyjä tietoja muuntogeenisten kasvien koostumuksen sekä niiden agronomisten ja fenotyyppisten ominaisuuksien määrittelemiseksi.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 160 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Valmisteleva tuki muuntogeenisten kasvien elintarvike-/rehuturvallisuutta koskevien toksikologisten tutkimusten arviointia varten

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
73200000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00
Pääasiallinen suorituspaikka:

sopimusosapuolen toimitilat

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Erän 2 tarkoituksena on tarjota tukea EFSAn geneettisesti muunnettuja organismeja käsittelevälle lautakunnalle selvitettäessä hakemuksen yhteydessä jätettyjen toksikologisten tutkimuksista, noudattavatko niiden tulokset sääntelykehyksiä ja menetelmänormeja.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 140 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 09/08/2018
Paikallinen aika: 14:30
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 10/08/2018
Paikallinen aika: 14:30
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

EFSAn toimitilat, via Carlo Magno 1/a, Parma, Italia.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19/06/2018