Servicii - 272188-2018

26/06/2018    S120

Italia-Parma: Susținere pregătitoare pentru analiza statistică a evaluării comparative a testelor efectuate pe teren privind plantele modificate genetic și pentru evaluarea studiilor toxicologice care susțin evaluarea siguranței alimentelor/ furajelor modificate genetic.

2018/S 120-272188

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)
Adresă: Via Carlo Magno 1A
Localitate: Parma
Cod NUTS: ITH52 Not specified
Cod poștal: 43126
Țară: Italia
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3749
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3749
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Susținere pregătitoare pentru analiza statistică a evaluării comparative a testelor efectuate pe teren privind plantele modificate genetic și pentru evaluarea studiilor toxicologice care susțin evaluarea siguranței alimentelor/ furajelor modificate genetic.

Număr de referinţă: OC/EFSA/GMO/2018/02
II.1.2)Cod CPV principal
73200000 Servicii de consultanţă în cercetare şi în dezvoltare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul acestei proceduri de achiziții este de a încheia un contract-cadru pe o perioadă de 4 ani. Contractul-cadru va fi implementat prin intermediul unor contracte specifice sau al unor bonuri de comandă. Contractul specific sau bonul de comandă vor preciza condițiile specifice pentru executarea misiunii individuale.

Obiective specifice:

Această licitație este împărțită în următoarele 2 loturi:

— Lotul 1 - Susținere pregătitoare pentru analiza statistică a evaluării comparative a testelor efectuate pe teren privind plantele modificate genetic,

— Lot 2 – susținere pregătitoare pentru evaluarea studiilor toxicologice care susțin evaluarea siguranței alimentelor/ furajelor modificate genetic.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Susținere pregătitoare pentru analiza statistică a evaluării comparative a testelor efectuate pe teren privind plantele modificate genetic

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
73200000 Servicii de consultanţă în cercetare şi în dezvoltare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Sediul contractantului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivul lotului 1 este de a oferi sprijin statistic grupului OMG al EFSA cu privire la analiza datelor colectate în studiile efectuate pe teren pentru caracterizarea compozițională, agronomică și fenotipică a plantelor modificate genetic.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 160 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Susținere pregătitoare pentru evaluarea studiilor toxicologice care susțin evaluarea siguranței alimentelor/ furajelor modificate genetic

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
73200000 Servicii de consultanţă în cercetare şi în dezvoltare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Sediul contractantului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivul lotului 2 este de a acorda sprijin grupului OMG al EFSA prin verificarea respectării studiilor de toxicitate prezentate în contextul unei aplicări, la cadrele de reglementare și standardele metodologice

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 140 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 09/08/2018
Ora locală: 14:30
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 10/08/2018
Ora locală: 14:30
Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

sediul EFSA, Via Carlo Magno 1/a, Parma, Italia

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/06/2018