Tjänster - 272205-2018

26/06/2018    S120

Belgien-Brussels: Hyra av ett trådlöst interaktivt elektroniskt röstningssystem för Europeiska Regionkommittén, inklusive tekniskt stöd

2018/S 120-272205

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska regionkommittén
Postadress: Rue Belliard 101
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1040
Land: Belgien
Kontaktperson: Unit E4 — General Administration and Public Procurement
E-post: cor-marches-publics@cor.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://cor.europa.eu
Upphandlarprofil: http://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3759
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Hyra av ett trådlöst interaktivt elektroniskt röstningssystem för Europeiska Regionkommittén, inklusive tekniskt stöd

Referensnummer: CDR/MEM/50/2018
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
32260000 Utrustning för dataöverföring
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Detta öppna upphandlingsförfarande gäller ett ramavtal, vars syfte gäller hyra av ett elektroniskt interaktivt röstningssystem som är trådlöst och inkluderar teknisk support inklusive teknisk support för den Europeiska regionkommittén (hädanefter “Kommittén”, “RK” eller “upphandlande myndighet”).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 255 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
32322000 Multimedieutrustning
32270000 Digital överföringsutrustning
64221000 Kopplingstjänster
48217000 Programvara för transaktionsbehandling
64216200 Elektroniska informationstjänster
32510000 Trådlös telekommunikationsutrustning
32581000 Datakommunikationsutrustning
48614000 Datainsamlingssystem
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna anbudsinbjudan har som mål att tillhandahålla Kommittén ett ramavtal för hyra av ett elektroniskt interaktivt röstningssystem, som är trådlöst och har teknisk support. Röstningssystemet kommer att användas under Kommitténs plenarsessioner. De 6 plenarsessionerna är jämnt fördelade över året med undantag för augusti, då ingen session hålls.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ramavtalet kan förlängas automatiskt upp till högst 3 gånger, varje gång för en längsta period på 12 månader, såvida inte ett skriftligt meddelande om annat har skickats av en av kontraktsparterna och mottagits av den andre 3 månader innan perioden löper ut.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 013-024617
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/09/2018
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 25/09/2018
Lokal tid: 10:00
Plats:

Comité des régions, Rue Montoyer nº 92, BVS 07/65, 1040 Bruxelles/Bryssel, Belgien, BVS 765.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 företrädare per anbud får närvara vid anbudsöppningen. Av organisatoriska skäl och säkerhetsskäl ska anbudsgivaren elektroniskt (cor-m) tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn och nummer på ID-kort eller pass minst 3 arbetsdagar i förväg till

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/06/2018