Lieferungen - 272248-2022

20/05/2022    S98

Polen-Rzeszów: Kabelverlegemaschinen

2022/S 098-272248

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów
Postanschrift: 35 – 065 Rzeszów, ul. 8-go Marca 8
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-065
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mirosław Wyka
E-Mail: miroslaw.wyka@pgedystrybucja.pl
Telefon: +48 177497993
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pgedystrybucja.pl
I.3)Kommunikation
Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: https://swpp2.gkpge.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup zespołu urządzeń do układania kabli SN metodą płużenia bezwibracyjnego wraz z niezbędnym osprzętem

Referenznummer der Bekanntmachung: POST/DYS/OR/OZ/10075/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
43316000 Kabelverlegemaschinen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zamówienie polegające na dostawie jednorazowej 1 kpl. fabrycznie nowego zespołu urządzeń do układania kabli SN metodą płużenia bezwibracyjnego wraz z niezbędnym osprzętem, zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia, w tym w szczególności w załączniku nr 1 do SWZ. Dostawa w ramach zamówienia jest realizowana na potrzeby Zamawiającego

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zestaw urządzeń do układania kabli SN metodą płużenia bezwibracyjnego składający się z pojazdu, na którym zbudowany jest specjalny pług przy pomocy którego układane są kable średniego napięcia oraz wciągarki, która ciągnie pług. Wciągarka powinna/musi mieć możliwość poruszania się w trudnym (bagnistym) terenie (np. poprzez wyposażenie w gumowe gąsienice z niewielkim naciskiem na podłoże). Maszyna z pługiem również powinna poruszać się po terenie bagiennym (np. po zastosowaniu specjalnych nakładek/płóz na koła). Przewidywany sposób transportu pługa – na dedykowanej przyczepie niskopodwoziowej. Szczegółowe wymagania zawiera dokumentacja postępowania.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia (zamawiający nie stawia warunków)

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 330 000,00 zł (słownie złotych: trzysta trzydzieści tysięcy)

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Kryteria zgodnie z dokumentami zamówienia

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 10:01

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach i na zasadach określonych w Dziale IX Ustawy pzp

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022