Lieferungen - 272268-2022

20/05/2022    S98

România-Târgu Mureș: Granule, criblură, nisip fin, pietre mici, pietriş, piatră fărâmiţată şi concasată, amestecuri de piatră, amestec de nisip şi pietriş şi alte agregate

2022/S 098-272268

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 14056826
Adresă: Strada: Barajului nr.6
Localitate: Targu Mures
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540191
Țară: România
Persoană de contact: Alexandra cerghizan
E-mail: ceciliia.bolchis@romgaz.ro
Telefon: +40 374164211
Fax: +40 269846901
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.romgaz.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144137
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Extragerea gazelor şi petrolului

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Agregate de balastiera si cariera

Număr de referinţă: 14056826/2022/RGZ_054OC1.TRA
II.1.2)Cod CPV principal
14212000 Granule, criblură, nisip fin, pietre mici, pietriş, piatră fărâmiţată şi concasată, amestecuri de piatră, amestec de nisip şi pietriş şi alte agregate
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Agregate de balastiera si cariera - 7 loturi

Sectia Mures 2 loturi, Sectia Roman 3 loturi, Sectia Ploiesti – 2 loturi

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 425 600.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 7
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 7
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Agregate de balastiera si cariera Sectia Mentenanta Mures 1

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
14212000 Granule, criblură, nisip fin, pietre mici, pietriş, piatră fărâmiţată şi concasată, amestecuri de piatră, amestec de nisip şi pietriş şi alte agregate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Sediile entitatii contractatnte din cadrul sectiei TRA Mures

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Agregate de balastiera si cariera Sectia Mentenanta Mures –zona delimitata de localitatile Sangeorgiu de Mures – Sovata – Reghin – Sarmasu – Ludus - Sangeorgiu de Padure

Cantitate maxima – 8000 tone

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 830 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Reofertarea se face anual, semestrial, trimestrial, lunar sau ori de cate ori apare o nevoie noua.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 263.700,00 lei valoare care determina cuantumul criteriilor de selectie.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Agregate de balastiera si cariera Sectia TT Roman 3

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
14212000 Granule, criblură, nisip fin, pietre mici, pietriş, piatră fărâmiţată şi concasată, amestecuri de piatră, amestec de nisip şi pietriş şi alte agregate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Sediile entitatii contractatnte din cadrul sectiei TRA Roman

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Agregate de balastiera si cariera Sectia TT Roman –zona delimitata de localitatile Suceava – Comanesti (SV) – Gura Humorului – Falticeni – Suceava.

Cantitate maxima – 2300 tone

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 254 650.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Reofertarea se face anual, semestrial, trimestrial, lunar sau ori de cate ori apare o nevoie noua.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 64.450,00 lei valoare care determina cuantumul criteriilor de selectie.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Agregate de balastiera si cariera Sectia TT Ploiesti 2

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
14212000 Granule, criblură, nisip fin, pietre mici, pietriş, piatră fărâmiţată şi concasată, amestecuri de piatră, amestec de nisip şi pietriş şi alte agregate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Sediile entitatii contractatnte din cadrul sectiei TRA Ploiesti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Agregate de balastiera si cariera Sectia TT Ploiesti –zona delimitata de localitatile Ploiesti – Urziceni –Targoviste – Ploiesti

Cantitate maxima – 4.750 tone

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 438 750.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Reofertarea se face anual, semestrial, trimestrial, lunar sau ori de cate ori apare o nevoie noua.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 28.800,00 lei valoare care determina cuantumul criteriilor de selectie.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Agregate de balastiera si cariera Sectia Mentenanta Mures 2

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
14212000 Granule, criblură, nisip fin, pietre mici, pietriş, piatră fărâmiţată şi concasată, amestecuri de piatră, amestec de nisip şi pietriş şi alte agregate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Sediile entitatii contractatnte din cadrul sectiei TRA Mures

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Agregate de balastiera si cariera Sectia Mentenanta Mures –zona delimitata de localitatile Taga – Beclean - Dej - Gherla – Taga

Cantitate maxima – 3000 tone

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 311 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Reofertarea se face anual, semestrial, trimestrial, lunar sau ori de cate ori apare o nevoie noua.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 76.000,00 lei valoare care determina cuantumul criteriilor de selectie.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Agregate de balastiera si cariera Sectia TT Ploiesti 1

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
14212000 Granule, criblură, nisip fin, pietre mici, pietriş, piatră fărâmiţată şi concasată, amestecuri de piatră, amestec de nisip şi pietriş şi alte agregate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Sediile entitatii contractatnte din cadrul sectiei TRA Ploiesti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Agregate de balastiera si cariera Sectia TT Ploiesti –zona delimitata de localitatile Faurei - Buzau –Ianca - Braila – Faurei

Cantitate maxima – 10.500 tone

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 025 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Reofertarea se face anual, semestrial, trimestrial, lunar sau ori de cate ori apare o nevoie noua.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 82.750,00 lei valoare care determina cuantumul criteriilor de selectie.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Agregate de balastiera si cariera Sectia TT Roman 2

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
14212000 Granule, criblură, nisip fin, pietre mici, pietriş, piatră fărâmiţată şi concasată, amestecuri de piatră, amestec de nisip şi pietriş şi alte agregate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Sediile entitatii contractatnte din cadrul sectiei TRA Roman

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Agregate de balastiera si cariera Sectia TT Roman –zona delimitata de localitatile Bacau - Onesti - Tecuci – Barlad – Bacau

Cantitate maxima – 2600 tone

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 282 550.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Reofertarea se face anual, semestrial, trimestrial, lunar sau ori de cate ori apare o nevoie noua.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 64.450,00 lei valoare care determina cuantumul criteriilor de selectie.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Agregate de balastiera si cariera Sectia TT Roman 1

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
14212000 Granule, criblură, nisip fin, pietre mici, pietriş, piatră fărâmiţată şi concasată, amestecuri de piatră, amestec de nisip şi pietriş şi alte agregate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Sediile entitatii contractatnte din cadrul sectiei TRA Roman

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Agregate de balastiera si cariera Sectia TT Roman –zona delimitata de localitatile Roman – Piatra Neamt - Bacau - Tg. Frumos – Roman

Cantitate maxima – 2600 tone

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 282 550.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Reofertarea se face anual, semestrial, trimestrial, lunar sau ori de cate ori apare o nevoie noua.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 64.450,00 lei valoare care determina cuantumul criteriilor de selectie.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr.1 - Neincadrarea in situatiile prevazute la art.177 din Legea 99/2016. – Prezentarea Cazierului judiciar

-Ofertantul va completa initial cerinta corespunzatoare in Formularul DUAE conform art. 202 din Legea nr. 99/2016.

Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.177 din Legea nr. 99/2016.

-Modalitatea de îndeplinire:

Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire sa prezinte cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv

(cerinta se solicita atat ofertantului/ofertantului asociat, tertului sustinator si subcontractantului)

Cerinta nr.2 - Neincadrarea in situatiile prevazute la art.178 din Legea 99/2016. – certificate fiscale privind situatia datoriilor la bugetul de stat si bugetul local

-Ofertantul va completa initial cerinta corespunzatoare in Formularul DUAE conform art. 202 din Legea nr. 99/2016.

Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 178 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

- Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire sa prezinte certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor (bugetul local) sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul de stat, etc.) valabile la momentul prezentarii.

(cerinta se solicita atat ofertantului/ofertantului asociat, tertului sustinator si subcontractantului)

Cerinta nr.3 - Cerinta privind situatile prevazute la art. 179 alin (2), 180 alin (2), 184 alin (2) din Legea 99/2016.

-Ofertantul va completa initial cerinta corespunzatoare in Formularul DUAE conform art. 202 din Legea nr. 99/2016.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii care beneficiaza de derogare si se regaseasc în situatiile prevazute la art. 179 alin (2), 180 alin (2) 84 alin (2) din Legea 99/2016 vor demonstrata îndeplinirea cerintei prin documente edificatoare.

Modalitatea de îndeplinire:

- Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire sa prezinte documentele edificatoare in acest sena.

(cerinta se solicita atat ofertantului/ofertantului asociat, tertului sustinator si subcontractantului)

-Cerinta nr.4 - Neincadrarea in situatiile prevazute art. 180 din Legea 99/2016. – Insolventa, lichidare, declaratii false

-Ofertantul va completa initial cerinta corespunzatoare in Formularul DUAE conform art. 202 din Legea nr. 99/2016.

Modalitate de indeplinire

- Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative in acest scop.

Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.180 din Legea nr. 99/2016.

(cerinta se solicita atat ofertantului/ofertantului asociat, tertului sustinator si subcontractantului)

Cerinta nr. 5 - Neincadrarea in situatiile art. 73 din Legea 99/2016. Conflict de interes

-Se va completa initial cerinta corespunzatoare in Formularul DUAE conform art. 204 din Legea nr. 99/2016.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire suntec.Emil Lucaci, ec. Dan Nicolae Obreja, ing. Puscas Nicolae, ing Ovidiu Alexa, ec Doina Muntean, cons.jur. Radu Gheorghe Lechintan, cons.jur. Andrea Carmen Cerghizan, cj. Constantin Bretfelean, cj Madalina Sorana Pirlea, ec. Sorin-Ioan Stan, ing. Mircea Bindean, ing.Marius Bacila, ing. Alexandru Lates, ing. Dragos Danciu, ec. Oltean Rodica, ec. Andreea Hasegan.

Modalitatea de îndeplinire:

Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire sa prezinte Formularul 4 „DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016” din CAP V„Formulare”.

(cerinta se solicita atat ofertantului/ofertantului asociat, tertului sustinator si subcontractantului)

1.Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.

2.În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii , conform art.205 alin. 1) din Legea nr. 99/2016.

Cerinta nr.1 – Certificat de Inregistrare ONRC

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Ofertantul va completa initial certificatul DUAE conform art. 202 din Legea nr. 99/2016. de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

- Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire sa prezinte Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. Obiectul contractului de achizitie trebuie sa aiba cod corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in document trebuie sa fie reale /actuale la momentul prezentarii-avand in vedere completarea DUAE.

In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa îndeplineasca aceasta cerinta pentru partea de contract pe care o realizeaza. Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE,

Pentru persoanele juridice straine: Prezentarea de documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au prestat servicii similare celei supuse prezentei proceduri.Nu se solicita indeplinirea unui nivel valoric

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7Proportia de subcontractareInformatii privind subcontractareaIn cadzul in care ofertantul doreste sa subcontacteze contractual acesta va prezenta numele subcontractantului, partea din contract pe care o v-a subcontracta, precum si proportia de subcontractareInformatii privind sustinerea ferma În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica invocând suportul unui tert/terti, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirma faptul ca acesta va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. In situatia in care sustinerea tehnica vizeaza resurse netransferabile, cum ar fi experienta similara, prin prezentarea unei liste a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii trei ani, angajamentul ferm trebuie sa garanteze autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intimpina dificultati pe parcursul derularii contractului. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se încadreze în motivele de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016. Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadreaza într-unul din motivele de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180, Autoritatea contractanta va soliciata ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul / tertii sustinator / sustinatori, fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b), conform art. 197, alin. (2) din Legea 99/2016. In situatia in care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si/sau capacitatea tehnica.Informatii privind asociereaOrice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant în comun cu alti operatori economici, în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica doar în masura în care o astfel de modificare va fi necesara pentru executarea în mod corespunzator a contractului sectorial, conform art. 67, alin.(2) din Legea 99/2016.Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 alin. 1) din Legea nr.99/2016

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul va completa initial certificatul DUAE conform art. 202 din Legea nr. 99/2016. de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de servicii, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție.Următoarele documente justificative probează îndeplinirea cerinței:-contracte/comenzi, procese-verbale de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării, recomandări, alte documente echivalente.Dacă documentele sunt întocmite în altă monedă, pentru conversia în lei, se va lua în considerare cursul mediu anual leu/ valută comunicat de BNR pentru anul respectiv. Daca se face referire la experienta pe anul 2021 conversia se va face la cursul comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare in SEAP.Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative in acest scop.

Ofertantul va completa initial certificatul DUAE conform art. 202 din Legea nr. 99/2016 de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informații referitoare la proportia de subcontractare si procentul de subcontractare. În cazul în care operatorul economic intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile referitoare la: situaţiile de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180, precum si cele referitoare la criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de entitatea contractantă si, dacă este cazul, criteriile de selecţie stabilite de entitatea contractantă care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile referitoare la situaţiile de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180.Ofertantul va completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire.Angajamentul terțului susținător ( împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț / terții susținători, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/ acestora ), va fi prezentat odată cu depunerea DUAE conform art. 202 din Legea nr. 99/ 2016. Entitatea contractantă va solicita doar ofertantului clasat pe primul loc la finalizarea evaluării ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative care probează cele asumate în angajamente/acorduri.

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 16/06/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 16/06/2024
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16/06/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Acordul cadru se va semna cu ofertantul clasat pe locul I in clasamentul dupa aplicarea criteriului de atribuire. Departajarea ofertelor cu acelasi pret. In situatia in care doi sau mai multi ofertanti au acelasi punctaj total, comisia de evaluare va solicita noi propuneri prin intermediul SEAP (la sectiunea intrebari). In solicitare se va indica locatia si data pana la care vor fi transmise noile propuneri financiare.Documentele solicitate prin documenatatia de atribuire sunt obligatorii. Se vor solicita completari si clarificari doar la documentele depuse.

Se va prezenta Formularul 3 din capitolul V Formulare, in vederea insusirii clauzelor contractuale specifice. Neprezentarea Formularul 3 la data depunerii ofertelor, se considera acceptare tacita de catre ofertant a clauzelor contractuale, acestea nemaiputand fi modificate ulterior.Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire si implicit si cu privire la clauzele contractuale obligatorii(ce sunt parte a documentatiei de atribuire).

Daca un operator economic considera ca anumite clauze sunt defavorabile, va solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati pana la data limita de depunere a ofertelor. clauzele obligatorii pot fi modificate cu respectarea prev. art. 143, alin.(3) lit. b) din Hotararea 394/2016 si aduse la cunostinta tuturor celor interesati pana la data limita de depunere a ofertelor.Clauzele specifice ale contractului pot fi negociate/modificate cu acceptul autoritatii contractante daca propunerile sunt justificate sau in conformitate cu anumite obligatii prevazute de legislatia in vigoare si daca nu introduc conditii care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau daca modificarea nu schimba balanta economica a contractului in favoarea contractantului.

La luarea hotararii privind atribuirea contractului, se va considera faptul ca aceste clauze contractuale sunt studiate, analizate si acceptate de catre ambele parti contractuale.

Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform art. 8 din Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor sectoriale.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/05/2022