Lieferungen - 272355-2022

20/05/2022    S98

die Slowakei-Bratislava: Gleisbaumaterial und -teile

2022/S 098-272355

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Železnice Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 31364501
Postanschrift: Klemensova 8
Ort: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 81361
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Michal Šimek
E-Mail: simek.michal@zsr.sk
Telefon: +421 220292247
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.zsr.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Upevňovadlá a drobné koľajivo

Referenznummer der Bekanntmachung: 418/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34946000 Gleisbaumaterial und -teile
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky s názvom "Upevňovadlá a drobné koľajivo" je dodávka tovaru - konštrukčných prvkov železničného zvršku slúžiacich k upevneniu koľajníc na podvaly a k vzájomnému spojeniu koľajníc (podkladnice, zvierky, spojky, podložky a vložky) a k vzájomnému spájaniu jednotlivých konštrukčných prvkov železničného zvršku (spojkové a zvierkové skrutky, podvalové skrtutky, čelusťové skrutky, opornicové skrutky, matice, vložky M a pružné krúžky), ktorých hlavnou funkciou je zabezpečenie správnej polohy koľajnicových pásov a zachovanie tuhosti koľajového roštu v priečnom a pozdĺžnom smere, vrátane dopravy do jednotlivých pracovísk obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Upevňovadlá a drobné koľajivo - Časť 1 - Upevňovadlá

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44531510 Bolzen und Schrauben
44531520 Flachrundschrauben und Schrauben
44531600 Muttern
44532200 Unterlegscheiben
44532400 Stahllaschen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK021 Trnavský kraj
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Pracoviská obstarávateľa, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov, spresnené v jednotlivých písomných objednávkach vystavených na základe rámcovej dohody.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky s názvom "Upevňovadlá a drobné koľajivo" je dodávka tovaru - konštrukčných prvkov železničného zvršku slúžiacich k upevneniu koľajníc na podvaly a k vzájomnému spojeniu koľajníc (podkladnice, zvierky, spojky, podložky a vložky) a k vzájomnému spájaniu jednotlivých konštrukčných prvkov železničného zvršku (spojkové a zvierkové skrutky, podvalové skrtutky, čelusťové skrutky, opornicové skrutky, matice, vložky M a pružné krúžky), ktorých hlavnou funkciou je zabezpečenie správnej polohy koľajnicových pásov a zachovanie tuhosti koľajového roštu v priečnom a pozdĺžnom smere, vrátane dopravy do jednotlivých pracovísk obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov.

Predpokladané množstvá odberu tovaru v časti č. 1 predmetu zákazky: Upevňovadlá a drobné koľajivo - Časť 1 - Upevňovadlá sú uvedené v súťažných podkladoch.

Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Upevňovadlá a drobné koľajivo - Časť 2 - Drobné koľajivo

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34946100 Gleisbaumaterial
34946121 Schienenlaschen und Schienenunterlagsplatten
44532400 Stahllaschen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK021 Trnavský kraj
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Pracoviská obstarávateľa, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov, spresnené v jednotlivých písomných objednávkach vystavených na základe rámcovej dohody.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky s názvom "Upevňovadlá a drobné koľajivo" je dodávka tovaru - konštrukčných prvkov železničného zvršku slúžiacich k upevneniu koľajníc na podvaly a k vzájomnému spojeniu koľajníc (podkladnice, zvierky, spojky, podložky a vložky) a k vzájomnému spájaniu jednotlivých konštrukčných prvkov železničného zvršku (spojkové a zvierkové skrutky, podvalové skrtutky, čelusťové skrutky, opornicové skrutky, matice, vložky M a pružné krúžky), ktorých hlavnou funkciou je zabezpečenie správnej polohy koľajnicových pásov a zachovanie tuhosti koľajového roštu v priečnom a pozdĺžnom smere, vrátane dopravy do jednotlivých pracovísk obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov.

Predpokladané množstvá odberu tovaru v časti č. 2 predmetu zákazky: Upevňovadlá a drobné koľajivo - Časť 2 - Drobné koľajivo sú uvedené v súťažných podkladoch.

Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 065-172449
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung
Der Auftraggeber vergibt keine weiteren Aufträge auf der Grundlage der vorstehenden regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Upevňovadlá a drobné koľajivo - Časť 1 - Upevňovadlá

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Upevňovadlá a drobné koľajivo - Časť 2 - Drobné koľajivo

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

V súlade s ust. § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obstarávateľ: Železnice Slovenskej republiky, so sídlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501 rozhodol o zrušení verejnej súťaže, a to vo všetkých jej dvoch (2) samostatných častiach predmetu zákazky, nakoľko sa v priebehu verejnej súťaže vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval.

Obstarávateľ prehodnotí požiadavky na spôsob stanovenia ceny za dodanie predmetu zákazky vo vzťahu k požadovaným podmienkam dodania predmetu zákazky (resp. vo vzťahu k obdobiu, ku ktorému uchádzač bude povinný garantovať nemennosť ceny za dodanie predmetu zákazky) a opätovne pristúpi k vyhláseniu verejného obstarávania na obdobný predmet v priebehu roka 2022.

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania s odôvodnením bolo zaslané všetkým záujemcom a rovnako bolo uverejnené v profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/437982).

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022