Προμήθειες - 272360-2014

09/08/2014    S152    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Προμήθειες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Προμήθεια τηβέννων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2014/S 152-272360

Ατελής διαδικασία

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 15.4.2014, 2014/S 74-126996)

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόψη κ. Eva Anglessy, υπηρεσία επίσημης αλληλογραφίας, 2925Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Φαξ +352 4303-2650. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: batim.logist@curia.europa.eu


Παρατηρήσεις:

Η σύμβαση δεν ανατέθηκε.

Καμία από τις παραληφθείσες και επιλεγείσες προσφορές δεν ανταποκρινόταν στις τεχνικές απαιτήσεις της σύμβασης.