Tarned - 272360-2014

09/08/2014    S152    Euroopa Liidu Kohus - Tarned - Lisateave - Avatud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Talaaride tarne Euroopa Liidu Kohtule

2014/S 152-272360

Mittetäielik menetlus

(Euroopa Liidu Teataja lisa, 15.4.2014, 2014/S 74-126996)

Euroopa Liidu Kohus, teadmiseks: pr Eva Anglessy, ametlik postiteenistus, 2925Luxembourg, LUKSEMBURG. Faks +352 4303-2650. E-post: batim.logist@curia.europa.eu


NB!

Lepingut ei sõlmitud.

Ükski laekunud ja väljavalitud pakkumine ei vastanud lepingu tehnilistele tingimustele.