Lieferungen - 272377-2022

20/05/2022    S98

România-Craiova: Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule

2022/S 098-272377

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: R.A.T. SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 2315129
Adresă: Strada: Severinului, nr. 103
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200769
Țară: România
Persoană de contact: CECILIA CAMEN
E-mail: ratcv.achizitii@yahoo.ro
Telefon: +40 251506076/+40 251485041
Fax: +40 251506077
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.rat-craiova.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Servicii feroviare urbane, de tramvai, troleibuz sau de autobuz

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

ACORD CADRU DE FURNIZARE PIESE DE SCHIMB AUTO, ECHIPAMENTE SI SUBANSAMBLURI NOI, PENTRU AUTOBUZE MARCA BMC PROBUS 215: - LOTUL 1 - Piese si accesorii pentru motor, ambreiaj, cutii de viteze si transmisie - LOTUL 2 - Piese si accesorii pentru caroserii, frane, directie, suspensie si echipament electric.

Număr de referinţă: 2315129-2022-5
II.1.2)Cod CPV principal
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitiia se referă la furnizarea de piese de schimb auto, echipamente si subansambluri noi pentru autobuze marca BMC PROBUS 215, conform cerintelor caietului de sarcini, pentru :

- LOTUL 1 - Piese si accesorii pentru motor, ambreiaj, cutii de viteze si transmisie pentru autobuze BMC PROBUS 215

- LOTUL 2 - Piese si accesorii pentru caroserii, frane, directie, suspensie si echipament electric pentru autobuze BMC PROBUS 215 Furnizarea pieselor de schimb pentru autobuze, care fac obiectul achizitiei, contribuie la mentinerea in stare de functionare corespunzatoare a mijloacelor de transport din dotatrea entitatii contractante, astfel asigurandu-se desfasurarea in conditii optime a activitatii de transport si activitatii economice si sociale din Municipiul Craiova.

FURNIZARE PIESE DE SCHIMB AUTO, ECHIPAMENTE SI SUBANSAMBLURI NOI, PENTRU AUTOBUZE MARCA BMC PROBUS 215:

(Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale acordului cadru: min 232 buc; max 1.086 buc. )

- LOTUL 1 - Piese si accesorii pentru motor, ambreiaj, cutii de viteze si transmisie pentru autobuze marca BMC PROBUS 215, conform necesitatii si cerintelor descrise in caietul de sarcini si Anexa 1 din caietul de sarcini

- Estimari ale cantitatilor minime si maxime Acord cadru - Lot 1: min 107 buc –max. 514 buc;

- Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale celui mai mare contract subsecvent (Lotul 1) min 107 buc.; max 270 buc. ( caiet sarcini -Anexa 2 Lot 1);

- LOTUL 2 - Piese si accesorii pentru caroserii, frane, directie, suspensie si echipament electric pentru autobuze marca BMC PROBUS 215, conform necesitatii si cerintelor descrise in caietul de sarcini si Anexa 1 din caietul de sarcini

- Estimari ale cantitatilor minime si maxime Acord cadru - Lot 2: min 125 buc –max 572 buc;

- Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale celui mai mare contract subsecvent (Lotul 2) = min 125 buc.; max 304 buc. (caiet sarcini-Anexa 2 Lot 2);

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19 zile.

Termenul-limita in care entitatea contractanta va raspunde o singura data, solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare, va fi cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoare fără TVA: 203 762.16 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

- LOTUL 1 - Piese si accesorii pentru motor, ambreiaj, cutii de viteze si transmisie pentru autobuze marca BMC PROBUS 215

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Craiova, str Calea Severinului nr.103, judetul Dolj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

- LOTUL 1 - Piese si accesorii pentru motor, ambreiaj, cutii de viteze si transmisie pentru autobuze marca BMC PROBUS 215, conform necesitatii si cerintelor descrise in caietul de sarcini si Anexa 1 din caietul de sarcini

- Estimari ale cantitatilor minime si maxime Acord cadru - Lot 1: min 107 buc –max. 514 buc;

- Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale celui mai mare contract subsecvent (Lotul 1) min 107 buc.; max 270 buc. ( caiet sarcini -Anexa 2 Lot 1);

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 94.500,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de buna executie 10% din valoarea contractului subsecvent , fara TVA

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOTUL 2 - Piese si accesorii pentru caroserii, frane, directie, suspensie si echipament electric pentru autobuze marca BMC PROBUS 215

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Craiova, str Calea Severinului nr.103, judetul Dolj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOTUL 2 - Piese si accesorii pentru caroserii, frane, directie, suspensie si echipament electric pentru autobuze marca BMC PROBUS 215, conform necesitatii si cerintelor descrise in caietul de sarcini si Anexa 1 din caietul de sarcini

- Estimari ale cantitatilor minime si maxime Acord cadru - Lot 2: min 125 buc –max 572 buc;

- Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale celui mai mare contract subsecvent (Lotul 2) = min 125 buc.; max 304 buc. (caiet sarcini-Anexa 2 Lot 2);

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent = 59.700,00 lei;

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de buna executie este 10% din valoarea contractului subsecvent, fara TVA

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 040-104561
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 6461
Lot nr.: 2
Titlu:

LOTUL 2 - Piese si accesorii pentru caroserii, frane, directie, suspensie si echipament electric pentru autobuze marca BMC PROBUS 215

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/04/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TRANS SERVICE COMPANY SRL
Număr naţional de înregistrare: 13746607
Adresă: Strada SOS. BUCURESTI, Nr. 24
Localitate: Ciorogarla
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077055
Țară: România
E-mail: mia.negrea@bmcromania.ro
Telefon: +40 0213503688
Fax: +40 213503691
Adresă internet: www.transerviceromania.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 110 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 94 876.60 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 6459
Lot nr.: 1
Titlu:

- LOTUL 1 - Piese si accesorii pentru motor, ambreiaj, cutii de viteze si transmisie pentru autobuze marca BMC PROBUS 215

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/04/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TRANS SERVICE COMPANY SRL
Număr naţional de înregistrare: 13746607
Adresă: Strada SOS. BUCURESTI, Nr. 24
Localitate: Ciorogarla
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077055
Țară: România
E-mail: mia.negrea@bmcromania.ro
Telefon: +40 0213503688
Fax: +40 213503691
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 174 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 108 885.56 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 6462
Lot nr.: 2
Titlu:

LOTUL 2 - Piese si accesorii pentru caroserii, frane, directie, suspensie si echipament electric pentru autobuze marca BMC PROBUS 215

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/04/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TRANS SERVICE COMPANY SRL
Număr naţional de înregistrare: 13746607
Adresă: Strada SOS. BUCURESTI, Nr. 24
Localitate: Ciorogarla
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077055
Țară: România
E-mail: mia.negrea@bmcromania.ro
Telefon: +40 0213503688
Fax: +40 213503691
Adresă internet: www.transerviceromania.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 94 876.60 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 46 020.80 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 6460
Lot nr.: 1
Titlu:

- LOTUL 1 - Piese si accesorii pentru motor, ambreiaj, cutii de viteze si transmisie pentru autobuze marca BMC PROBUS 215

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/04/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TRANS SERVICE COMPANY SRL
Număr naţional de înregistrare: 13746607
Adresă: Strada SOS. BUCURESTI, Nr. 24
Localitate: Ciorogarla
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077055
Țară: România
E-mail: mia.negrea@bmcromania.ro
Telefon: +40 0213503688
Fax: +40 213503691
Adresă internet: www.transerviceromania.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 108 885.56 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 53 175.78 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: R.A.T. SRL- Biroul Juridic
Adresă: Calea Severinului nr.103,
Localitate: Craiova
Cod poștal: 200769
Țară: România
E-mail: ratcv.achizitii@yahoo.ro
Telefon: +40 251506076
Fax: +40 251506077
Adresă internet: www.rat-craiova.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/05/2022