Lieferungen - 272397-2022

20/05/2022    S98

Bulgarien-Sofia: Arbeitskleidung, besondere Arbeitsbekleidungen und Zubehör

2022/S 098-272397

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 086-234268)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SOFIYSKA VODA AD
Nationale Identifikationsnummer: 130175000
Postanschrift: r-n Krasno selo, Biznes Tsentar Interpred Tsar Boris, bul."Tsar Boris III" No. 159, et. 2 i 3
Ort: gr. Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1618
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Mariyana Bratovanova
E-Mail: mbratovanova@sofiyskavoda.bg
Telefon: +359 28122435
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.sofiyskavoda.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/16037

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на работно, защитно и представително облекло- по обособени позиции"

Referenznummer der Bekanntmachung: ТТ002091
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
18100000 Arbeitskleidung, besondere Arbeitsbekleidungen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Цел на поръчката е доставката на работно, защитно и представително облекло. Поръчката е разделен на седем обособени позиции. ​​​​​​​Конкретните стоки са посочени в Приложение 1 Технически изисквания и Ценови таблици, за съответните обособени позиции, в Раздел Б: Цени и Данни от проекто договора.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 086-234268

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.14)
Los-Nr.: 3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Допълнителна информация
Anstatt:

Поръчката е запазена по реда на чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като предметът й е включен в списъка на стоките и услугите по същия член.

muss es heißen:

Поръчката е запазена по реда на чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като предметът й е включен в списъка на стоките и услугите по същия член.

Корекция в РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА по т. 1.3. Технически характеристики за артикулите предмет на всяка обособена позиция, Приложение 1 Таблица „Технически изисквания“ за Обособена позиция № 3 - Лятно антистатично работно облекло.

Abschnitt Nummer: II.2.14)
Los-Nr.: 5
Stelle des zu berichtigenden Textes: Допълнителна информация
Anstatt:

Поръчката е запазена по реда на чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като предметът й е включен в списъка на стоките и услугите по същия член. На основание чл.7 от ППЗОП, във връзка с чл.21, ал.6 от ЗОП се предоставя следната допълнителна информация: Възложителят възлага самостоятелно обособена позициия, съобразно нейната индивидуална стойност, с предмет:

„Доставка на униформено облекло “

muss es heißen:

Поръчката е запазена по реда на чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като предметът й е включен в списъка на стоките и услугите по същия член. На основание чл.7 от ППЗОП, във връзка с чл.21, ал.6 от ЗОП се предоставя следната допълнителна информация: Възложителят възлага самостоятелно ОП, съобразно нейната индивидуална стойност, с предмет: „Доставка на униформено облекло “

Добавено изискване за мостри

Abschnitt Nummer: II.2.14)
Los-Nr.: 6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Допълнителна информация
Anstatt:

Поръчката е запазена по реда на чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като предметът й е включен в списъка на стоките и услугите по същия член.

muss es heißen:

Поръчката е запазена по реда на чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като предметът й е включен в списъка на стоките и услугите по същия член.

Добавено изискване за предоставяне на мостри.

Abschnitt Nummer: II.2.14)
Los-Nr.: 7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Допълнителна информация
Anstatt:

Поръчката е запазена по реда на чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като предметът й е включен в списъка на стоките и услугите по същия член.

muss es heißen:

Поръчката е запазена по реда на чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като предметът й е включен в списъка на стоките и услугите по същия член.

Добавено изискване за предоставяне на мостри.

Abschnitt Nummer: III.1.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Списък и кратко описание на критериите за подбор
Anstatt:

Изискване относто идентичен или сходен опит и тяхното доказване:

Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.

Доказване:

В ЕЕДОП Участникът представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, за съответната обособена позиция.

Забележка: За дейности, с предмет "сходен с предмет" следва да се разбира доставки на работно облекло или специално работно облекло, отговарящи на някои от БДС стандартите, посочени в техническото задание на настоящата поръчка.

Списъкът се посочва в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП.

Документи, доказващи извършените доставки, за всяка отделно посочена в списъка доставка, ще бъдат представени преди сключване на договор, от избрания за изпълнител участник.

muss es heißen:

Изискване относто идентичен или сходен опит и тяхното доказване:

Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.

Доказване:

В ЕЕДОП Участникът представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, за съответната обособена позиция.

Забележка: За дейности, с предмет "сходен с предмет" следва да се разбира доставки на работно облекло или специално работно облекло, отговарящи на някои от БДС стандартите, посочени в техническото задание на настоящата поръчка.

Списъкът се посочва в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП.

Документи, доказващи извършените доставки, за всяка отделно посочена в списъка доставка, ще бъдат представени преди сключване на договор, от избрания за изпълнител участник.

За Пета обособена позиция: „Представителни облекла“, Шеста обособена позиция: „Облекла за Лабораторен изпитвателен комплекс“ и Седма обособена позиция: „Защитни горнища“, Участникът предоставя мостри (по един брой в размер по избор на участника) за артикулите, изрично посочени в заданието.

Мострите ще бъдат изпoлзвани за доказване на съответствие на начина на сгъване, наличие на етикетите и маркировките върху тях, както и съответствие с техническите характеристики:

• Пета обособена позиция: „Представителни облекла“:

o Представително яке - дължина под кръста, наличие на качулка, подвижност на ръкавите и подплатата

o Дънки – разграничаване на мъжки и дамски модел, дълбочина на талията

o Суитшърт-полар – разграничаване на мъжки и дамски модел, наличие на два странични джоба с цип

• Шеста обособена позиция: „Облекла за Лабораторен изпитвателен комплекс“:

o Елек-полар – разграничаване на мъжки и дамски модел

o Панталони – разграничаване на мъжки и дамски модел, начин на пристягане

o Туники – форма на деколте, разположение и начин на закопчаване, брой и разположение на джобове

• Седма обособена позиция: „Защитни горнища“:

o Тениска с къс ръкав – дължина на тениската под кръста;

o Тениска с къс ръкав-висока видимост – форма на деколте;

o Блуза с дълъг ръкав – форма на деколте, наличие на ластични маншети на ръкавите, дължина под кръста;

o Представителна тениска с къс ръкав – наличие на яка и копчета, дължина под кръста;

o Представителна блуза с дълъг ръкав - наличие на яка, копчета и ластични маншети на ръкавите, дължина под кръста

o Риза с къс и дълъг ръкав – разграничаване на мъжки и дамски модел, наличие на джоб, дължина под кръста

Мострите са част от техническото предложение на участника. Възложителят ще използва мострите, за да установи съответствието им с поставените спецификации и характеристики. Цeлостта и търговския вид на мострите няма да бъдат нарушавани. Участникът предoставя опис на предоставените мостри.

Забележка: Мострите се предават на адрес: “Софийска вода” АД, Централни складове, Военна рампа бул. “Илиянци” 17 на територията на “Булавто”, град София, в срок до 16:30 ч. на крайната дата, определена за подаване на офертите за участие и съгласно описаното в документацията.

Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Дата
Anstatt:
Tag: 07/06/2022
muss es heißen:
Tag: 11/07/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Дата
Anstatt:
Tag: 08/06/2022
muss es heißen:
Tag: 12/07/2022
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: