Dienstleistungen - 272524-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Borås: Drift av avfallsupplag

2022/S 098-272524

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Borås Energi och Miljö AB
Nationellt registreringsnummer: 556527-5590
Postadress: Box 1713
Ort: BORÅS
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 50117
Land: Sverige
Kontaktperson: Marina Cato
E-post: marina.cato@borasem.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.borasem.se
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Entreprenad för hantering av avfallsdeponi med tillhörande maskiner och personal

Referensnummer: 22/6
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90530000 Drift av avfallsupplag
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Hos Beställaren förekommer många typer av arbeten som inhyrda maskiner och yrkesarbetare ska kunna utföra, bl.a. grävning, krossning, siktning, förflyttning av massor, mellan‐ och sluttäckning, utjämning/hyvling m.m.

Leverantören ska tillhandahålla entreprenadmaskiner och ta ett helhetsgrepp om de pågående aktiviteterna, samordna de olika avropade maskintjänsterna samt koordinera arbetet på deponin.

Leverantören har ett övergripande ansvar och agerar som spindeln i nätet på anläggningen.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Värde exkl. moms: 60 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90533000 Förvaltningstjänster i samband med avfallsupplag
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Borås

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Hos Beställaren förekommer många typer av arbeten som inhyrda maskiner och yrkesarbetare ska kunna utföra, bl.a. grävning, krossning, siktning, förflyttning av massor, mellan‐ och sluttäckning, utjämning/hyvling m.m.

Leverantören ska tillhandahålla entreprenadmaskiner och ta ett helhetsgrepp om de pågående aktiviteterna, samordna de olika avropade maskintjänsterna samt koordinera arbetet på deponin.

Leverantören har ett övergripande ansvar och agerar som spindeln i nätet på anläggningen.

II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 033-085968
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
12/04/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Sortera Materials AB
Nationellt registreringsnummer: 556727-3973
Postadress: Sörhallstorget 10 3tr
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 417 63
Land: Sverige
E-post: anders.redmo@sortera.se
Internetadress: http://www.sortera.se/material
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5)Information om underentreprenader
V.2.6)Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Jönköping
Ort: Jönköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/05/2022